Nieuwsbrief week 25

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,  

Hierbij de nieuwsbrief van week 25. Dank voor het insturen van wetenswaardigheden die van belang kunnen zijn voor een politieke partij. Aan de inhoud van de artikelen kunt u aflezen dat wetenswaardig best breed mag worden uitgelegd!

  • Sjarabang kunstroute 2021.

  Zaterdag 19 juni jl. is de sjarabang kunstroute 2021 geopend met als thema: Laeve is vrede gaeve (Give Peace a Chance John Lennon). De merkwaardige naam Sjarabang staat voor een kunstproject dat dit jaar haar 8 e editie kent. Verenigingen en individuen worden uitgenodigd een kunstwerk te maken en dat in de openbare ruimte te plaatsen. Met een fietstocht wordt deze kunstroute het liefst afgelegd. Dit jaar staan kunstwerken bij het oorlogsmonument bij Abdij Lilbosch, bij het AZC, bij de kerk te St. Joost, bij de speelplaats van de Angelaschool en bij het gemeenschapshuis te Nieuwstadt.  

   Zie ook www.cultuurechtsusteren.nl

  • Reigersbroek.

  Met inzet van veel materieel (tientallen traktoren met opleggers en graafmachines) wordt in het Reigersbroek, gelegen tussen St. Joost Montfort en Maasbracht ter hoogte van camping Reigershorst gewerkt aan natuurherstel. Vanaf 2007 is het Limburgs Landschap bezig om gronden aan te kopen, ongeveer 50 cm af te graven en de gronden terug te geven aan de natuur. Van oorsprong was het Reigersbroek een veenmoeras en dat moet langzaam weer terugkomen. Vanuit de uitkijktoren midden in het gebied heeft men een mooi uitzicht over het Reigersbroek en de huidige werkzaamheden.  

  • Commissie- en Raadsvergadering.

Deze week vinden de commissievergaderingen plaats als voorbereding op de Raadsvergadering van 7 (en 8) juli. Op de site van de gemeente is de agenda van elke vergadering te vinden.

De vergaderingen zelf vinden weer in het gemeentehuis plaats, maar zijn voor het publiek (nog) niet te bezoeken. Wel worden deze vergaderingen uitgezonden via Company Webcast en zijn ze dus via de link op de website prima te bekijken.

De Raadsvergadering van 7 juli behandelt m.n. financiële stukken: de jaarrekening van 2020; de eerste begrotingswijziging (1 e bestuursrapportage) van 2021 en een vooruitblik (Kadernota) naar 2022. Veel leeswerk met niet al te veel politieke zaken.    

  • Menswel op Zomertoer.
  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen! Tot de volgende keer.