Nieuwsbrief week 25-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
4 en 5 juli29 juni28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 29 juni om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadsvergadering (Algemene Beschouwingen) in de fractiekamer.

WOENSDAG 12 JULI OM 20.15 (!) UUR: ALGEMENE LEDENVERGADERING. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis de Koppel te Dieteren. Voor de uitnodiging en enkele stukken verwijzen wij naar de bijlagen. Let op het aanvangstijdstip: 20.15 uur i.v.m. een activiteit voor onze vergadering in dezelfde ruimte. Graag nodigen wij ieder lid van harte uit!

  1. Sprinkussenfestival Winkelhart Echt op zaterdag 1 juli.

Op initiatief van de ondernemers van Winkelhart Echt vindt op zaterdag 1 juli voor het eerst een springkussenfestival plaats. Verspreid over het winkelcentrum staan tal van luchtkussens in alle formaten en kleuren. Het evenement is gratis te bezoeken en wordt aangeboden door de samenwerkende ondernemers van Winkelhart Echt. Het nieuwe initiatief van Ondernemersvereniging Winkelhart Echt is bedoeld om de attractiviteit van het winkelcentrum te bevorderen. Parkeren is in Echt gratis.

  1. Informatie avond woningbouw Maria Hoop maandag 10 juli.

Op maandag 10 juli wordt een bijeenkomst gehouden over de woningbouwplannen bij voormalig café ‘t Centrum te Maria-Hoop. 

De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis de Annendaal, aanvang 19.00uur tot 20.30uur. 

Sociale en emotionele eenzaamheid in Echt-Susteren

Het wordt steeds duidelijk dat eenzaamheid bij met name ouderen een steeds grotere rol speelt. Maar ook andere leeftijdscategorieën kampen met een gevoel van eenzaamheid tot aan de generatie van pubers toe. Onderstaande cijfers hebben betrekking op alle inwoners van Echt-Susteren van 18 jaar en ouder die in enige vorm eenzaamheid ervaren.

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig uit een modelberekening van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 van GGD’en, CBS en RIVM.


Echt-SusterenNederlandEenzaamheid47.3%44.6%
(Zeer) ernstige eenzaamheid12%10%
Emotioneel eenzaam27.7%26.3%

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.