Nieuwsbrief week 24-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 29 juni om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadsvergadering (Algemene Beschouwingen) in de fractiekamer.

WOENSDAG 12 JULI OM 19.30 UUR: ALGEMENE LEDENVERGADERING.

  1. Veteranendag zaterdag 24 juni.

VETERANENDAG 2023

Een nationaal evenement waar heel Nederland zijn meer dan 100.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Zaterdag 24 juni staat Den Haag weer bol van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag.

Vanwege de verbouwing op het Binnenhof vinden verschillende deelprogramma’s elders plaats. Zo wordt de ceremoniële opening gehouden in de Koninklijke Schouwburg en niet in de Ridderzaal. De medaille-uitreiking op het Binnenhof verhuist naar het Lange Voorhout. Daar, voor museum Escher, krijgen zo’n 70 veteranen hun medaille opgespeld voor hun recente inzet. Het defilé wordt als vanouds afgenomen door Z.M. de Koning aan de Kneuterdijk en het Malieveld blijft het centrale punt van de dag. Van de opvang van alle veteranen in de vroege ochtend en het samenstellen van het defilé rond de lunch tot het afsluitende feest met livemuziek en een drankje. Iedereen is de hele dag welkom op het Malieveld en langs het defilé, ook niet-veteranen. Er is genoeg te zien. In totaal worden ongeveer 80.000 bezoekers verwacht waaronder veel veteranen met hun begeleiding.

Als opwarmer voor de Veteranendag springen op vrijdag 23 juni rond 13.00 meerdere parachutisten af boven de Hofvijver om vervolgens te landen in het water. Een bijzonder gezicht.

  1. Infoavonden over uitbreiding bedrijventerrein De Berk

De gemeente Echt-Susteren wil bedrijventerrein De Berk uitbreiden. De Berk ligt in het noorden van Echt, ter hoogte van knooppunt Het Vonderen. Met de uitbreiding komen circa 45 kavels vrij voor het midden- en kleinbedrijf(MKB). Het nieuwe gebied bevindt zich ten oosten van het bestaande bedrijventerrein. Eind juni zijn  er twee informatieavonden om het (aangepaste) plan en eerdere reacties daarop toe te lichten. Het plan ligt ook ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor bedrijventerrein De Berk III in procedure te brengen. Iedereen die dat wil kan het plan vanaf 9 juni tot en met donderdag 20 juli digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link)of via www.echt-susteren.nl/bedrijventerrein-de-berk. Daarnaast ligt het plan ook ter inzage op het gemeentehuis in Echt (Nieuwe Markt 55). Eventuele zienswijzen kunnen tot en met 20 juli worden ingediend.

Het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt, is aangepast en verder uitgewerkt op basis van onder meer ingekomen reacties op het voorontwerpbestemmingsplan. Ook is het stedenbouwkundigplan aangepast. De gemeente wil beide aangepaste plannen graag toelichten op twee informatieavonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook ingegaan op de ingekomen reacties. Na een algemene toelichting en een korte pauze is er gelegenheid om aan tafels één op één vragen te stellen. U bent van harte welkom op:

  • Maandag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis ’t Patronaat in Sint Joost (Caulitenstraat 6)
  • Dinsdag 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur in Cultuurhuis Edith Stein (Plats 1, Echt).

Aanmelden voor één van de twee informatieavonden kan tot uiterlijk donderdag 22 juni per e-mail: deBerk@echt-susteren.nl. Vermeld in uw e-mail de datum waarop u de bijeenkomst bezoekt.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het bestemmingsplan eind dit jaar vaststelt. De planning is in 2024 gefaseerd te starten met de realisatie van de uitbreiding van De Berk.

Meer informatie over de uitbreiding van het bedrijventerrein vindt u op www.echt-susteren.nl/ bedrijventerrein-de-berk of door op de homepage van de gemeente ‘De Berk’ in te vullen in het zoekveld. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws en de ontwikkeling rondom dit project? Meld u dan aan voor de (digitale) nieuwsbrief ‘Uitbreiding bedrijventerrein de Berk’. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar deBerk@echt-susteren.nl onder vermelding van ‘aanmelding nieuwsbrief’.

  1. Wij condoleren.

Wij condoleren ons lid Ger Beunen (Rozenstraat 59 te 6101 NA Schilberg) met het overlijden van zijn partner, Brigitte. Na een aantal mooie jaren samen is Brigitte na een kort ziekbed dinsdag jl. in het ziekenhuis overleden. Wij wensen Ger en de kinderen van Brigitte heel veel kracht en steun. Koester de vele mooie herinneringen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het afscheid is.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.