Nieuwsbrief week 24-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • 35e Kernenrit Lijst Samenwerking.

Op vrijdag 17 juni wordt weer een kernenrit gehouden door Lijst Samenwerking. Door corona is deze in 2020 en 2021 niet doorgegaan.
Het programma:   
10.00 uur: vertrek vanaf de Nieuwe Markt met “Bergensche Busreizen”.
Let op: er is slechts één opstapplaats. 
10.30 uur :Centrumplan Echt (ontvangst in het pand van de Stoba voor tekst en uitleg én een bezoek aan het De Valk-terrein.   
13.00 uur: lunch in D’n Hook te Susteren. 
14.30 uur: Heiligdomsvaart te Susteren (ontvangst in de oude Rabobank) 
17.00 uur: Warm/koud lopend buffet bij Aan de Muhle te Breberen.

Deelnemers hebben een definitief programma en opgave voor het buffet ontvangen. Opgeven voor deze kernenrit is nog mogelijk bij joverheesen@hotmail.com. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Stuur deze nieuwsbrief gerust door om de bus vol te krijgen!!

Van leden van Lijst Samenwerking wordt een eigen bijdrage van €5 gevraagd; voor niet-leden € 10. In de prijs is inbegrepen de busreis en de lunch. Het warm/koud buffet  na afloop is vrijblijvend en voor eigen rekening. De bus zet iedereen af op de opstapplaats (Nieuwe Markt) te Echt. Let op: de bus stopt enkel in Echt!

  • Inloopavond 16 juni van 18.30 – 20.00 uur in Nieuwstadt.

Holikiday wil graag de buurt informeren over de ontwikkelingen op het terrein van de voormalige kantoorlocatie aan de Susterderweg 31 te Nieuwstadt. Holikiday ontwikkelt duurzame gebouwen voor ouderenzorg volgens een uniek concept. Tijdens de inloopavond komen o.a. aan bod: gebouwontwerp, groen, parkeren en de verdere procedure. Bezoek ook de (beperkte) website van Holikiday.

  • Fractievergadering 16 juni en ALV 29 juni.

De week voor de commisievergaderingen, is de fractievergadering. 
Donderdag 16 juni om 19.30 uur is de eerste vergadering volgens deze (nieuwe) opzet. Op de website staan onder “Raadsinformatiesysteem”alle agenda’s en bijbehorende stukken van de 3 commissies. In principe worden de stukken niet meer fysiek verstuurd naar de commissieleden en raadsleden. Alleen op verzoek krijgen de raadsleden de stukken nog fysiek.
De vergadering staat vooral in het teken van de financiële stukken: Jaarrekening 2021, 1e bestuursrapportage 2022 en kadernota 2023. Tijdens de vergadering een korte toelichting. Verder vanuit de commissie Omgeving de structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 en de plannen m.b.t. bedrijventerein De Berk 3 Iedereen is welkom voor deze vergadering en van harte uitgenodigd !!

Woensdag 29 juni om 19.30 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van Lijst Samenwerking gehouden. Vergaderlocatie en agenda worden de volgende nieuwsbrief gepubliceerd. Gelieve de datum alvast te reserveren.

  • Windpark en energietransitie.

De gemeente heeft de ambitie om 20% minder aardgas te verbruiken in 2030 en in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor stelt de gemeente iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma op met het oog op een betaalbare en gedragen energietransitie. Het ondersteunen van organisaties, bedrijven en inwoners bij het isoleren en aardgasvrij maken van gebouwen is onderdeel van de uitvoering. Daarnaast wil de gemeente een windpark ontwikkelen om duurzaam energie op te wekken. Belangrijkste uitgangspunt is dat de opbrengst van een windpark ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Echt-Susteren.

Voor de aanleg van een windpark is een Routekaart Windenergie door de gemeente vastgesteld.
De eerste stap is het kiezen van een locatie voor de windturbines. Dit willen we samen met u doen. Er is een gebied bepaald dat het meest geschikt is om windturbines te plaatsen. Dit is gebeurd op basis van de kaders uit de Routekaart Windenergie. Tijdens een informatieavond wordt u hierover geïnformeerd en over de manier waarop u kunt meedenken over de locaties van de windturbines.
De laatste informatieavond wordt gehouden op:

  • 18 juli Susteren (locatie volgt nog). Aanvang 19.00 uur.

Energietransitie en aardgasvrij wonen

Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma en zijn benieuwd naar uw ideeën en suggesties. De informatieavond wordt op verschillende data en locaties gehouden en start steeds om 19.00 uur:

  • 28 juni Maria Hoop (gemeenschapshuis De Annendaal);
  • 12 juli (locatie volgt nog);
  • 19 juli (locatie volgt nog).
  • Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

In elk Nederlands huis moet vanaf 1 juli 2022 op elke verdieping ten minste één goed functionerende rookmelder hangen. Die regel geldt al langer voor nieuwbouwwoningen en wordt nu uitgebreid. 

Wat is een goede rookmelder?
Een goede rookmelder herken je aan het Europese keurmerk EN 14604. Daaruit blijkt dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen. Bij voorkeur kies je rookmelders met een batterij die tien jaar meegaat. Die zijn in aanschaf vaak iets duurder, maar dat verdien je snel terug.

Hoe ophangen?
Vanaf juli 2022 moet er op elke verdieping van je huis ten minste één rookmelder hangen. Maar het is nog veel veiliger om er op alle slaapkamers eentje te plaatsen. Je bevestigt rookmelders aan het plafond. Doe dat tenminste een halve meter vanaf de muur of uit de hoek. Zorg er ook voor dat ze niet op de tocht hangen of in de buurt van mechanische ventilatie.

Als ze eenmaal hangen, moet je de rookmelders goed onderhouden, zodat ze hun werk blijven doen. Maak ze daarom regelmatig schoon en controleer dan meteen of de batterij het nog doet. Wil je meer weten over het plaatsen – en onderhouden – van jouw rookmelders? Op de website van de brandweer vind je een schat aan informatie.                  

Koophuis vs. huurhuis
Een goede rookmelder kost ongeveer drie tientjes. Als je een koophuis hebt, ben je uiteraard zelf verantwoordelijk voor het kopen en plaatsen van rookmelders. Woon je in een huurhuis? Dan moet de woningcorporatie of je huurbaas ervoor zorgen dat er rookmelders worden geplaatst.    

Brandverzekering
Naast de brandweer zijn verzekeraars groot voorstander van rookmelders. Ze helpen namelijk om brand- en roetschade te beperken. Maar wat als je na 1 juli 2022 nog geen rookmelders hebt en ontstaat er brand? Ben je dan wel verzekerd?  Voorlopig wel. Er is namelijk geen enkele verzekeraar die in de polisvoorwaarden zegt dat je verplicht bent om rookmelders te plaatsen. Maar let op: het kan zijn dat jouw verzekeringsmaatschappij de nieuwe wetgeving in de toekomst wél opneemt in de voorwaarden.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.