Nieuwsbrief week 23-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Woensdag 14 juni om 19.30 uur: Werksessie Omgevingsvisie 2040 in MFC, Roosteren. Aanmelden via omgevingsvisie@echt-susteren.nl

Donderdag 15 juni om 19.30 uur: Fractievergadering over met name de financiële stukken in de fractiekamer.

Donderdag 29 juni om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadsvergadering (Algemene Beschouwingen) in de fractiekamer.

WOENSDAG 12 JULI OM 19.30 UUR: ALGEMENE LEDENVERGADERING.

  1. Kernenrit vrijdag 16 juni.

Lijst Samenwerking organiseert sinds het ontstaan van de gemeente Echt-Susteren, dit jaar 20 jaar geleden kernenritten. De eerste kernenrit van 2023 wordt gehouden op vrijdag 16 juni van 09.30 tot 17.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: in de ochtend bezoeken we het distributiecentrum van de Voedselbank Limburg in Landgraaf voor tekst en uitleg én een rondleiding. De gemeente Echt-Susteren subsidieert de voedselbank en (steeds meer) inwoners maken gebruik van de voedselbank. ’s Middags hebben wij de lunch gereserveerd bij Number 10 te Nieuwstadt. Vervolgens bezoeken we het Grenspark Maas-Swalm-Nette (waar onze gemeente lid van is). We hebben dan een rondleiding door het Meinweggebied met 2 gidsen (korte en langere route indien gewenst). Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats: Nieuwe Markt 55 (gemeentehuis) te Echt. Voor de liefhebbers (en voor eigen rekening) staat dan in Grieks restaurant Parthenon te Susteren het diner gepland. De eigen bijdrage voor leden bedraagt € 10,- en voor niet leden € 15,- Opgeven bij joverheesen@hotmail.com / 06-34034515 / 0475-485487. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

  1. Fusie BS Pey en Slek.

Donderdag jl. ontvingen ook de raadsleden bericht dat de fusie tussen BS Patricius Pey en BS Op de Slek per 1 augustus a.s. een feit is. Na een lange strijd sluit binnenkort de derde basisschool in korte tijd. Na Dieteren en Roosteren nu dus op de Slek. Ondanks een tomeloze inzet van ouders en actiegroep is het niet gelukt de basisschool op de Slek te behouden.

In de politiek, ook landelijk, wordt veel gesproken over de leefbaarheid in de kleine kernen en op het platteland. Maar intussen sluiten scholen, banken, winkels, voorzieningen toch hun deuren. Ook in onze eigen gemeente met zijn 24 kernen is dat een voortdurend aandachtspunt. Het college legt met name de nadruk op de hoofdkernen als het gaat om woningbouw, investeren in voorzieningen. Toch heeft elke kern te maken met de behoefte aan woningen en daarmee het versterken van het verenigingsleven en het behoud van de basisschool. Nu is het de Slek die sluit, maar welke kern is daarna aan de beurt?

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli a.s. worden de Algemene Beschouwingen gehouden. De kans voor Lijst Samenwerking om haar visie op de toekomst naar voren te brengen. Wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten of praat mee tijdens de fractievergadering op 15 en 29 juni.

  1. Dag van de bouw, zaterdag 17 juni van 10.00 – 13.00 uur.

Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 17 juni kan iedereen ontdekken wat zich afspeelt achter de hekken van de bouwplaatsen die de rest van het jaar niet toegankelijk zijn voor publiek. Meer dan 150 Nederlandse bouwplaatsen openen deze dag vanaf 10:00 uur de deuren voor publiek. De toegang is overal gratis en er valt een hoop te zien, te leren en te doen voor jong en oud.

De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag van de Nederlandse bouwsector. Deze dag biedt een uitgelezen kans om te zien wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van huizen, wegen, ziekenhuizen, stadions en andere gebouwen en infrastructuur in Nederland. Onderwijs, zorg, natuur, recreatie, wonen en transport: de bouw maakt het!

Dit jaar zijn dat er meer dan 150. Kijk voor meer informatie over de Dag van de Bouw en de meer dan honderd andere opengestelde bouwplaatsen in heel Nederland op www.dagvandebouw.nl.

In Echt kan van 10.00 – 13.00 uur het project Bloemenhof (ingang Kerkveldsweg Oost) bekeken worden.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.