Nieuwsbrief week 22-2022

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Lijst Samenwerking 2022-2026.

Agenda raadsvergadering heden, woensdag 1 juni 2022 19:30 uur, raadzaal.

Opening en mededelingen

1. Agenda 1 juni 2022
2. Besluitenlijst 21 april 2022

Hamerstukken

2. Conceptbegroting 2023 GR BsGW
4. Conceptbegroting 2023 Grenspark Maas-Swalm-Nette  
5. Conceptbegroting 2023 Westrom   
6. Conceptbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022-1 SC MER 
7. Conceptbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022-1 GR Omnibuzz        
8. Conceptbegroting 2023 RD Maasland         
9. Conceptbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Bespreekstukken 

10. Voortgangsinformatie 1 juni 2022 
11. Ingekomen stukken 1 juni 2022

Sluiting

Zie website van de gemeente voor alle vergaderstukken (onder “Raadsinformatiesysteem”)

Tijdens de onlangs gehouden fractievergadering, is ook in goed overleg de bezetting van de Raadscommissies besproken. Namens Lijst Samenwerking gaan de volgende leden naar de commissies:

Commissie Algemene Zaken.
Fleur Beckers, Jos Peusen en Lisenka van Oppen (plaatsvervangend  lid)
Commissie Omgeving.    
Maurice Eijpe, Toine van Gellecom en Danny van Eijs (plaatsvervangend lid)
Commissie Maatschappij. 
Imke van Yperen, Bernando Scheffer en Niels Loete (plaatsvervangend lid).

Wij wensen hen een leerzame en uitdagende periode toe in goed overleg met de leden van Lijst Samenwerking.

  • Kernenrit Lijst Samenwerking.

Op vrijdag 17 juni wordt weer een kernenrit gehouden door Lijst Samenwerking. Door corona is deze in 2020 en 2021 niet doorgegaan. Op het programma staat een bezoek aan het Centrumplan Echt (ontvangst in het pand van de Stoba voor tekst en uitleg én een bezoek aan het De Valk-terrein. Verder een bezoek aan de Heiligdomsvaart te Susteren (ontvangst in de oude Rabobank te Susteren en wellicht nog een bezoek aan het Stift. Opgeven voor deze kernenrit is mogelijk bij joverheesen@hotmail.com. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

We gaan lunchen in het onlangs geopende aetcafé D’n Hook te Susteren en rond  17.00 uur (voor de liefhebbers) een lopend warm/koud buffet bij café Aan de Muhle te Breberen (2km over de grens bij Koningsbosch).  
Van leden van Lijst Samenwerking wordt een eigen bijdrage van €5 gevraagd; voor niet-leden € 10. In de prijs is inbegrepen de busreis en de lunch. Het diner na afloop is vrijblijvend en voor eigen rekening. De bus zet iedereen af op de opstapplaats (Nieuwe Markt te Echt en Markt (nabij kanon) te Susteren.

  • Basisschool Op de Slek.

De oudergeleding van de MR van BS Op de Slek heeft tegen de fusieplannen van het schoolbestuur gestemd. Daarmee komt de fusie in een juridisch traject terecht. Vanaf het begin hebben de ouders alles gedaan om de school op de Slek open te houden. Een actiecomité heeft al meer dan 650 handtekeningen verzameld. Binnenkort wordt er door de ouders van de MR een informatiebijeenkomst gehouden om e.e.a. toe te lichten. Lijst Samenwerking heeft binnen en buiten de gemeenteraad de actie om de school open te houden gesteund. Ook de Raad en het college hebben zich steeds voor het openhouden van de basisschool op de Slek uitgesproken. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en ondernemen waar mogelijk en nodig actie.

  • Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025

Uit een brief van minister Jetten aan de Tweede Kamer blijkt dat zonnepaneeleigenaren twee jaar langer de tijd krijgen om volledig te salderen. Eerder was al bekend gemaakt dat de beoogde datum van 1 januari 2023 niet gehaald zou worden. Vanwege dit uitstel krijgen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren langer de tijd om zich voor te bereiden op het beoogde afbouwplan van de salderingsregeling.

Zonnestroom die niet gebruikt wordt lever je terug aan het elektriciteitsnet.     De salderingsregeling zorgt ervoor dat je deze terug geleverde stroom in mindering mag brengen op je ontvangen stroom. Een goedwerkende regeling die volgens Vereniging Eigen Huis zonnepaneeleigenaren in staat stelt de woning te verduurzamen en de energienota te verlagen. Nu het kabinet deze regeling wil afbouwen, is het van belang dat de terugverdiengarantie van zeven jaar gewaarborgd blijft. Dat geeft niet alleen huiseigenaren investeringszekerheid, het is ook een extra stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. Ondanks dat de afbouw van de salderingsregeling later in werking treedt, wil het kabinet nog wel blijven vasthouden aan het jaar 2031 waarin de salderingsregeling volledig is afgebouwd. Dat heeft gevolgen voor het afbouw pad. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt terug geleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. Tussen 2026 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9%. Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%. 

Afbouwpercentage 2022 2023 2024  2025 2026  20272028 2029 2030  2031
 Oud voorstel 100% 91% 82% 73% 64% 55% 46% 37% 28% 0%
 Nieuw voorstel 100% 100% 100% 64% 64% 55% 46% 37% 28% 0%


Het afbouwvoorstel van de minister heeft geen effect op de stroom die je zelf opwekt en direct in huis verbruikt. Daarvoor betaal je als kleinverbruiker nog steeds geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). De afbouw geldt alleen voor de elektriciteit die je zelf niet nodig hebt en terug levert aan het net. 

De vraag naar zonnepanelen neemt toe, maar de wachttijden lopen vanwege de schaarste op. Het is onduidelijk of de energieprijzen nog verder gaan stijgen en ook de prijsontwikkeling van de zonnepanelen zelf is niet te voorspellen.         (Uit: Vereniging Eigen Huis)

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.