Nieuwsbrief week 22-2021

In Nieuwsbrief door Redactie

Raadsvergadering.

Op donderdag 3 juni wordt de volgende raadsvergadering gehouden. Deze wordt ook live uitgezonden op de lokale televisie (SOL2 op Ziggo kanaal 39; KPN kanaal 1484). 

Op de agenda staan naast de gebruikelijke agendapunten als opening, besluitenlijst vorige vergadering, voortgangsinformatie, en ingekomen stukken 8 zogenaamde hamerstukken. Dat zijn agendapunten waar in de Raad niet meer over gesproken wordt (vanwege de goede voorbereiding). Mocht 1 raadslid daar om vragen, dan wordt zo’n agendapunt alsnog besproken en kan iedereen er iets van zeggen. Naast de hamerstukken nog 2 inhoudelijke punten: hotelontwikkeling Poort van Echt en de Regionale Energie Strategie. Op de website van de gemeente zijn, na enig zoeken, alle stukken van de raadsvergadering volledig na te lezen. Lijst Samenwerking kan instemmen met de voorstellen in deze raadsvergadering.

  • Piet Kurvers.

Op Hemelvaartsdag, 13 mei jl. is overleden ons lid Piet Kurvers. Piet mocht 90 jaar worden. Na een ongelukkige val is hij onverwacht overleden en begraven in Utrecht, waar zijn zoon Ger met vrouw en kind wonen. Piet heeft in 1991 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarna jarenlang commissiewerk gedaan. Hij is al die tijd lid gebleven en is de partij blijven steunen. Piet was in zijn arbeidszame leven bedrijfsleider op De Valk en kon daar boeiend over vertellen. Maatschappelijk was hij actief o.a. als voorzitter van de toenmalige voetbalvereniging Berkelaar. Piet bedankt voor alles! 

  • Basisschool op de Slek.

De basisschool op de Slek dreigt opgeheven te worden (fusie met Peij). M.n. ouders op de Slek maken zich daar zorgen over. Ook Lijst Samenwerking heeft in de gemeenteraad, middels een motie, aangedrongen bij B. & W., om alles in het werk te stellen om de school te behouden op de Slek. Voornaamste argument: de school heeft voldoende leerlingen (boven de wettelijke opheffingsnorm; beschikt over een goed gebouw en de kwaliteit van onderwijs is goed (zegt het 4-jaarlijkse onderwijsinspectierapport).

  • Gemeenteraadsverkiezingen.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022  ook binnen Lijst samenwerking gestart. De raadsleden (in overleg met de voorzitter) zijn gestart in de coronatijd. Dat betekent dat mensen bezoeken moeilijk en beperkt is.   

De komende weken worden allereerst de kandidaten van 2018 benaderd. We realiseren ons dat we wat uit te leggen hebben, maar we doen ons best om ook in 2022 weer een goede kandidatenlijst te presenteren. Meer dan ooit is de inzet van iedereen nodig en welkom.    Ook tips kunnen altijd worden doorgegeven. In een volgende nieuwsbrief meer!

  • Scootmobielclub in oprichting?

Op sommige plaatsen bestaan ze al: scootmobielclubs. Op mooie dagen samen een tocht door onze mooie omgeving maken met hier en daar een stop en gezellig samenzijn. Natuurlijk gaat het meer dan alleen maar een tocht maken. Vaak vindt men het moeilijk om op pad te gaan. Samen is gemakkelijker en gezelliger. Jo Verheesen wil het initiatief nemen om in juni vanuit het Patronaat te St. Joost te starten. Bij voldoende belangstelling kan dan maandelijks (?) in de maanden mei t/m september zo’n tocht gehouden worden. Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om zo’n tocht (over veilige fietspaden/wegen) uit te zetten en te begeleiden. Ook moet er een tussenstop geregeld worden. Wie wil helpen?

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.