Nieuwsbrief week 20-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 25 mei om 19.30 uur: fraktievergadering (kort) in de fraktiekamer. De raadsvergadering vermeldt geen inhoudelijke agendapunten (zie website). De raadsvergadering zal dus –weer- kort duren; onze fraktievergadering dus ook. Wel volop gelegeneheid om over andere zaken die de partij aangaan of leven in de politiek te praten. Welkom dus allen!

  1. Omgevingsvisie 2040 gemeente Echt-Susteren.

Hoe ziet de gemeente Echt-Susteren er uit in 2040? Het antwoord op deze vraag komt in de Omgevingsvisie 2040 te staan. Deze visie beschrijft hoe de inwoners in Echt-Susteren willen wonen, werken en recreëren. De gemeente wil de Omgevingsvisie samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en partners maken. Om ieders input en ideeën te horen, vinden er in mei en juni drie bijeenkomsten plaats in Maria Hoop, Echt en Roosteren. Denkt u mee?

Tijdens de bijeenkomsten wordt gezamenlijk bepaald hoe de ‘stip op de horizon’ eruit ziet. De bedoeling is na de drie werksessies een goed beeld te hebben van Echt-Susteren in 2040. De gemeente heeft er voor gekozen dezelfde sessie op drie verschillende data en locaties te houden. Zo heeft iedereen de kans om, dicht bij huis, mee te doen. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur op:

Donderdag 25 mei: Gemeenschapshuis De Annendaal, Maria Hoop (Annendaalderweg 12A)

Woensdag 7 juni: Buurthuis St. Joris, Echt (Cypresstraat 58)

Woensdag 14 juni: MFC De Hoge Bongerd, Roosteren (Eyckholtstraat 7A)

Aanmelden voor één van de drie werksessies kan per e-mail omgevingsvisie@echt-susteren.nl. Geef in de e-mail aan voor welke sessie en met hoeveel personen u zich aanmeldt.

  1. Kernenrit vrijdag 16 juni.

Lijst Samenwerking organiseert sinds het ontstaan van de gemeente Echt-Susteren, dit jaar 20 jaar geleden (zie ook Open Dag) kernenritten. De eerste kernenrit van 2023 wordt gehouden op vrijdag 16 juni van 09.30 tot 17.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: in de ochtend bezoeken we het distributiecentrum van de Voedselbank Limburg in Landgraaf voor tekst en uitleg én een rondleiding. De gemeente Echt-Susteren subsidieert de voedselbank en (steeds meer) inwoners maken gebruik van de voedselbank. ’s Middags hebben wij de lunch gereserveerd bij Number 10 te Nieuwstadt. Vervolgens bezoeken we het Grenspark Maas-Swalm-Nette (waar onze gemeente lid van is). We hebben dan een rondleiding door het Meinweggebied met 2 gidsen (korte en langere route indien gewenst). Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats: Nieuwe Markt 55 (gemeentehuis) te Echt. Voor de liefhebbers (en voor eigen rekening) staat dan in Grieks restaurant Parthenon te Susteren het diner gepland.

De eigen bijdrage voor leden bedraagt € 10,- en voor niet leden € 15,- Opgeven bij joverheesen@hotmail.com / 06-34034515 / 0475-485487. Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar!

  1. Info over brug Roosteren-Maaseik op donderdag 25 mei.

De verouderde Pater Sangersbrug tussen Roosteren en Maaseik wordt vervangen door een nieuwe brug met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De nieuwe brug komt ten zuiden van de huidige brug te liggen en krijgt een duurzaam en klimaat-robuust ontwerp.

De Vlaamse Waterweg nv houdt op donderdag 25 mei een infomarkt in het Multifunctioneel Centrum in Roosteren (Eyckholtstraat 7-11) om de plannen voor de nieuwe brug toe te lichten. Tussen 17.00 en 20.00 uur kan iedereen informatiepanelen bekijken. Ook kunnen belangstellenden spreken met vertegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg nv en al hun vragen stellen. Neem voor meer informatie contact op met De Vlaamse Waterweg via e-mailadres communicatie@vlaamsewaterweg.be.

  1. Nieuwe website gemeente!

De gemeente Echt-Susteren krijgt een gloednieuwe gemeentelijke website. Afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt. Begin juni wordt de nieuwe website officieel in gebruik genomen.

Bent u nieuwsgierig hoe de nieuwe website eruit gaat zien? Bekijk dan snel de tijdelijke proefversie op https://probeer.echt-susteren.nl/ of scan de QR-code. U kunt laten weten wat u van de website vindt via de groene knop ‘Uw mening’ op de homepage. De gemeente is erg benieuwd naar uw reactie.

  1. Open dag kinderboerderij ’t Hertenspoor: zaterdag 3 juni.

Lijst Samenwerking steunt al jaren de kinderboerderij en is jaarlijks (met een kruiwagen vol voer) aanwezig op de OPEN DAG. Op zaterdag 3 juni gaan we weer en verzamelen we ons om 10.30 uur bij de ingang om samen naar binnen te gaan. Wie gaat mee? Opgeven bij joverheesen@hotmail.com.

  1. Info avond over renovatie A73 tunnels op dinsdag 13 juni.

In de zomerperiode worden de tunnels op de A73 gerenoveerd en de tunnels worden daarvoor een aantal weken gesloten.

Dit heeft impact voor de inwoners en bezoekers van de regio. Aan gemeenteraadsleden zijn hierover al vragen gesteld door de inwoners van hun gemeente.

De werkzaamheden aan de tunnels worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Midden Limburg Bereikbaar (voorheen Roermond Bereikbaar) verzorgt het mobiliteitsmanagement rondom de tunnelrenovatie. Dit houdt in dat Midden Limburg Bereikbaar de communicatie verzorgt en ook bijvoorbeeld werkt aan mogelijke alternatieven voor mensen tijdens de periode. Denk hierbij aan het bekend maken van omleidingsroutes, het aanbieden van leen-e-bikes of kortingen op treinkaartjes.

Graag willen we gemeenteraadsleden en commissieleden informeren over de renovatie en wat dat betekent voor de inwoners en bezoekers van de regio, zodat zij eventueel vragen hierover kunnen beantwoorden of mensen kunnen verwijzen naar websites en andere informatiebronnen.

We organiseren hiervoor een bijeenkomst in het stadhuis van Roermond, op 13 juni om 19.30 uur. We nodigen de raadsleden en commissieleden van de Midden-Limburgse en een aantal Noord-Limburgse gemeenten uit.

We vragen iedereen om zich aan te melden via de link: info@middenlimburgbereikbaar.nl

Hartelijk dank, ook namens Rijkswaterstaat,  

Trude Rietveld | Programmamanager Midden Limburg Bereikbaar

truderietveld@middenlimburgbereikbaar.nl T 06 43 14 71 21

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.