Nieuwsbrief week 20-2022

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij weer de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Lijst Samenwerking 2022-2026.

De eerstvolgende raadsvergadering is woensdag 1 juni. Iedereen is welkom op de fractievergadering van woensdag 25 mei om 19.30 uur. Normaal gesproken op donderdag (26 mei), maar i.v.m. Hemelvaartsdag een dag eerder.  Vergaderlocatie: fractiekamer (zijingang Marktstraat).

We bespreken dan o.a. hoe we de 3 raadscommissies gaan bezetten. Volgens afspraak (in het coalitie-programma) 2 leden per partij, m.u.v. de eenmansfractie.  Verder te bespreken de agenda van de raadsvergadering, maar dat zijn alleen financiële stukken van GR’s.

GR’s zijn gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt. De bekendste is wellicht de Veiligheidsregio Limburg Noord, waar o.a. de brandweer onder valt. De invloed van de gemeenteraad van Echt-Susteren is beperkt. Soms enkel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Omdat er met gemeenten wordt samengewerkt, geldt dat bij stemming de meerderheid beslist.
Elke gemeente heeft één stem.  

Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei gaan de leden van de gemeenteraad (19 van de 23) en het voltallige college van B. @ W. naar Garderen (Veluwe). Ook enkele ambtenaren zijn aanwezig, w.o. de griffie. 3 heidagen waar naast het nuttige ook aandacht is voor het aangename. Op de agenda staan: Het Integraal Veiligheidsplan, nieuwe wetgeving: Wet open overheid (voorheen WOB), Wet versterking decentrale rekenkamers en integriteit.

  • Aanleg glasvezel; klachten over herstraten.

In diverse kernen in onze gemeente wordt (binnenkort) glasvezel aangelegd. Na aanleg bereiken ons klachten over het herstraten. Mochten er meer klachten binnenkomen, dan zullen we artikel 33 vragen stellen. Op dit moment kan dat via een melding. Klachten doorgeven aan joverheesen@hotmail.com

Volgens de ambtenaar van de gemeente die reageerde op de FIXI melding, komen de klachten voor het grootste gedeelte uit St. Joost. Daar is een andere firma aan het werk met alle gevolgen van dien. Zeker nu de laatste jaren vele straat in St. Joost nieuw zijn aangelegd (in het Kloosterveld) is het extra pijnlijk dat het straatwerk slecht wordt teruggelegd. Nog nooit zijn er over een project zoveel klachten binnengekomen. Volgens de ambtenaren wordt alles gecontroleerd en komt het uiteindelijk goed. De eerste schadeclaims zijn echter al ingediend.

  • Energiemarkt in het gemeentehuis.

Echt-Susteren Energie Coöperatie organiseert, in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren, op 21 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur de derde energiemarkt in het gemeentehuis in Echt.

Lokale bedrijven en standhouders geven tips en presenteren hun producten op het gebied van duurzame energie en verduurzaming. Daarnaast geeft de gemeente uitleg over verduurzaming in de gemeente, de energietransitie, warmtetransitie, duurzame energie en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.  Jammer dat de gemeenteraad en het college 3 dagen op een heisessie in Garderen zijn.

Kernenrit Lijst Samenwerking.

Hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 17 juni wordt weer een kernenrit gehouden door Lijst Samenwerking. Door corona is deze in 2020 en 2021 niet doorgegaan.     Op dit moment wordt gewerkt aan het programma en is de organisatie op zoek naar een nieuwe bus ondernemer (na meer dan 15 jaar trouwe dienst door Thieu Sevriens).  Het definitieve programma wordt een volgende keer bekend gemaakt, maar opgeven voor deze kernenrit is vanaf heden mogelijk bij joverheesen@hotmail.com.  

 Van leden van Lijst Samenwerking wordt een eigen bijdrage van €5 gevraagd; voor niet-leden € 10. In de prijs is inbegrepen de busreis en de lunch. Het diner na afloop is vrijblijvend en voor eigen rekening. De bus zet iedereen af op de opstapplaats (Nieuwe Markt te Echt en Markt (nabij kanon) te Susteren.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.