Nieuwsbrief week 2-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 • Lijst Samenwerking op weg naar de verkiezingen.

Het bestuur heeft de meeste zaken van de verkiezingen voorbereid: verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne. Alles is in concept gereed.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 janauri om 19.30 uur  kunnen de leden zich uitspreken en een definitief besluit nemen. Omdat de persconferentie over de corona-maatregelen vrijdag 14 januari is, kunnen we nog niet definitief besluiten of deze ALV digitaal via TEAMS gehouden moet worden of dat we (op afstand) in een zaal bij elkaar kunnen komen.   

De uitnodiging zal uiterlijk in het weekend verzonden worden; dan is er meer duidelijkheid. Bij de uitnodiging ook de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma. We hopen dat veel leden deze ALV zullen bijwonen. Ieders inbreng en inzet blijft belangrijk!

 • Artikel 33 vragen van Bert Hendricks.

De winterperiode is de tijd om in bossen onderhoud te plegen en te kappen. Dat gebeurt niet meer op de traditionele wijze en dat is ook begrijpelijk. (Ofschoon enkele jaren geleden het uitslepen van bomen met paarden werd voorgesteld in onze gemeente). Wandelaars en fietsers constateren met ons dat er in de bossen vaak een (in ieder geval op het oog) grote ravage wordt aangericht met de grote machines. Daarnaast zien we dat er vaak,  in de ogen van velen, onbegrijpelijke keuzes worden gemaakt.

Dit leidt er toe dat we de volgende vragen aan het college stellen.

 1. Wordt er een vergunning afgegeven voor bomenkap in de bossen van de gemeente Echt-Susteren?
 2. Wie is, of zijn, de aanvrager(s) als er gekapt wordt in de gemeentebossen?                                           
 3. Zijn er kosten voor de gemeente, of is er sprake van een opbrengst?
 4. Op welke wijze wordt de selectie gehanteerd voor wel/niet kappen?
 5. Is hiervan een rapportage van een ETT (European Tree Technician) waarin de werkwijze beschreven staat? Zo ja, welke onderdelen bevat deze rapportage?                                                        
 6. Waarom worden dode bomen, die een gevaar kunnen opleveren voor wandelaars en fietsers niet gerooid?
 7. Is de uitvoerder verplicht om de wandel- en fietspaden in toegankelijke staat achter te laten?
 8. Hoe houdt de gemeente toezicht op een correcte uitvoering van de voorwaarden die benoemd zijn in de vergunning? 
 9. Zijn de gemaakte rapportages van de toezichthouder ter inzage?
 • ProRail laat zondagnacht 6 februari spoorstaven (rails) vernieuwen tussen Susteren en Maasbracht.

Voor omwonenden kunnen de werkzaamheden overlast in de vorm van geluid en trillingen met zich mee.

We lassen spoorstaven aan elkaar onder hoge temperaturen. Daarna slijpen we de las bij en maken we hem helemaal glad om de treinen soepel te laten rijden”, legt een woordvoerder uit.                                                                                De klus duurt van 01.00 tot 07.00 uur en wordt uitgevoerd door Strukton Rail Nederland B.V..

 • Green deal VDL nedcar en De Groene Sporenwolf.

In een 16 pagina’s tellend document legt het bestuur van de Groene Sporenwolf nogmaals uit welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om hen te bewegen het bezwaar bij de Raad van State in te trekken.

Zoals bekend heeft de Groene Sporenwolf bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning van een deel van het Sterrebos, verleend door de Provincie. Bomenkap is noodzakelijk om een nieuwe productiehal voor VDL Nedcar te kunnen bouwen; een voorwaarde van een nieuwe klant waar Nedcar mee schermt. Op de website van de Groene Sporenwolf staat het volledige document.

Lijst Samenwerking heeft zich steeds op het standpunt gesteld: wij verlenen medewerking als dat voor het behoud van de werkgelegenheid noodzakelijk is. Natuurlijk willen we de overlast beperken (wettelijke verplichting) en waar mogelijk extra compenseren. Vandaar dat de Raad vanb Echt-Susteren unaniem heeft ingestemd met een pakket aan wettelijke en boven-wettelijke maatregelen. Het pakket aan maatregelen dat de Groene Sporenwolf vraagt gaat verder en zal de overlast nog verder beperken. Het wordt dus spannend de komende dagen, want de zitting bij de Raad van State staat donderdag gepland.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.