Nieuwsbrief week 18-2023

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Morgen, donderdag 11 mei om 19.30 uur in het Patronaat te St. Joost: Fractievergadering van Lijst Samenwerking, waarbij ook aanwezig een afvaardiging van BLOW-ES, Klankbordgroep Peij en Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost over windenergie

Ieder lid van Lijst Samenwerking is van harte welkom om te komen meepraten over dit belangrijke onderwerp.

  1. Open Dag gemeente op zaterdag 13 mei.

De gemeente Echt-Susteren bestaat dit jaar 20 jaar. Mede daarom wordt er op zaterdag 13 mei van 12.00 – 16.00 uur een Open Dag voor alle burgers van de gemeente gehouden.

  1. Schuttersfeest op de Slek 13 en 14 mei.

Op zondag 14 mei (moederdag) staat het eerste bondsschuttersfeest van Eendracht Born-Echt op het programma bij Sint Antonius Slek. Rond de klok van 13:30 uur zal de optocht rondtrekken over de Slek met 18 deelnemende schutterijen. Na de optocht vinden op de sjöttewei de schoonheidswedstrijden, schietwedstrijden en exercitie plaats. Vanaf 17:00 uur zal niemand minder dan Knallermann de tent op zijn kop gaan zetten! GRATIS ENTREE!!! Het schuttersfeest start op zaterdag 13 mei met het Haverlandj Spektakel.

4.Omgevingsvisie 2040 gemeente Echt-Susteren.

Hoe ziet de gemeente Echt-Susteren er uit in 2040? Het antwoord op deze vraag komt in de Omgevingsvisie 2040 te staan. Deze visie beschrijft hoe de inwoners in Echt-Susteren willen wonen, werken en recreëren. De gemeente wil de Omgevingsvisie samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en partners maken. Om ieders input en ideeën te horen, vinden er in mei en juni drie bijeenkomsten plaats in Maria Hoop, Echt en Roosteren. Denkt u mee?

Tijdens de bijeenkomsten wordt gezamenlijk bepaald hoe de ‘stip op de horizon’ eruit ziet. De bedoeling is na de drie werksessies een goed beeld te hebben van Echt-Susteren in 2040. De gemeente heeft er voor gekozen dezelfde sessie op drie verschillende data en locaties te houden. Zo heeft iedereen de kans om, dicht bij huis, mee te doen. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur op:

Donderdag 25 mei: Gemeenschapshuis De Annendaal, Maria Hoop (Annendaalderweg 12A)

Woensdag 7 juni: Buurthuis St. Joris, Echt (Cypresstraat 58)

Woensdag 14 juni: MFC De Hoge Bongerd, Roosteren (Eyckholtstraat 7A)

Aanmelden voor één van de drie werksessies kan per e-mail omgevingsvisie@echt-susteren.nl. Geef in de e-mail aan voor welke sessie en met hoeveel personen u zich aanmeldt.

  1. Kernenrit vrijdag 16 juni.

Lijst Samenwerking organiseert sinds het ontstaan van de gemeente Echt-Susteren, dit jaar 20 jaar geleden (zie ook Open Dag) kernenritten. De eerste kernenrit van 2023 wordt gehouden op vrijdag 16 juni van 09.30 tot 17.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: in de ochtend bezoeken we het distributiecentrum van de Voedselbank Limburg in Landgraaf voor tekst en uitleg én een rondleiding. De gemeente Echt-Susteren subsidieert de voedselbank en (steeds meer) inwoners maken gebruik van de voedselbank. ’s Middags hebben wij de lunch gereserveerd bij Number 10 te Nieuwstadt. Vervolgens bezoeken we het Grenspark Maas-Swalm-Nette (waar onze gemeente lid van is). We hebben dan een rondleiding door het Meinweggebied met 2 gidsen (korte en langere route indien gewenst). Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats: Nieuwe Markt 55 (gemeentehuis) te Echt. Voor de liefhebbers (en voor eigen rekening) staat dan in Grieks restaurant Parthenon te Susteren het diner gepland.

De eigen bijdrage voor leden bedraagt € 10,- en voor niet leden € 15,- Opgeven bij joverheesen@hotmail.com / 06-34034515 / 0475-485487. Er zijn nog 11 plaatsen beschikbaar!

  1. Geslaagde preview De Valk.

De oude gebouwen van de Valk staan er nog. Hier en daar wordt verbouwd en gerenoveerd. Tijd voor een eerste kijkdag in één van de loodsen, waar vorige week woensdag de plannen voor de toekomst werden gepresenteerd. Veel publiek was er op afgekomen. Niet alles verliep vlekkeloos, maar de plannen voor de toekomst van de immense gebouwen zijn mooi. Op 1 juni a.s. doet de Raad van State uitspraak of alle plannen ook de goedkeuring kunnen krijgen. Dat is een spannend moment voor velen.

  1. Nieuwbouwplannen Middelveld III te Susteren.

Het conceptvoorstel voor de invulling van nieuwbouwplan Middelveld III in Susteren is klaar. Alle geïnteresseerden zijn vorige week geïnformeerd. Het gebied ligt tussen de randweg, Oude Rijksweg en Louerstraat.

Samen met omwonenden en meerdere klankbordgroepen is afgelopen maanden gewerkt aan een conceptplan voor de nieuwbouw tussen de Oude Rijksweg Noord, Louerstraat en N276. Op basis van alle input is een voorstel voor de invulling gemaakt. De gemeente Echt-Susteren en stedenbouwkundig bureau Kragten presenteerden dit voorstel op 25 april jl. Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.