Nieuwsbrief week 17-2023

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 11 mei om 19.30 uur in het Patronaat te St. Joost: Fractievergadering van Lijst Samenwerking, waarbij ook aanwezig een afvaardiging van BLOW-ES, Klankbordgroep Peij en Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost over het raadsvoorstel over windenergie (dat pas uiterlijk 12 mei wordt nagezonden door de gemeente!).

Ieder lid van Lijst Samenwerking is van harte welkom om te komen meepraten over dit belangrijke onderwerp.

  1. Programma Dodenherdenking 4 mei 2023.

De herdenking vindt plaats in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt en begint om 19.30 uur met een voorwoord door de voorzitter: Dhr. Jules Stassen. Medewerking verlenen Vriendenkoor Echt, Koninklijke Harmonie Echt, scouting Jeanne d’Arc Susteren en leden van schutterij St. Antonius Slek.

Klokslag 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna in een stille tocht naar het monument wordt gelopen. Daar wordt het programma voortgezet. Na afloop is iedereen uitgenodigd voor een nazit in Bruin café.

  1. Open Dag gemeente op zaterdag 13 mei.

De gemeente Echt-Susteren bestaat dit jaar 20 jaar. Mede daarom wordt er op zaterdag 13 mei van 12.00 – 16.00 uur een Open Dag voor alle burgers van de gemeente gehouden.

  1. Kernenrit vrijdag 16 juni.

Lijst Samenwerking organiseert sinds het ontstaan van de gemeente Echt-Susteren, dit jaar 20 jaar geleden (zie ook Open Dag) kernenritten. De eerste kernenrit van 2023 wordt gehouden op vrijdag 16 juni van 09.30 tot 17.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: in de ochtend bezoeken we het distributiecentrum van de Voedselbank Limburg in Landgraaf voor tekst en uitleg én een rondleiding. De gemeente Echt-Susteren subsidieert de voedselbank en (steeds meer) inwoners maken gebruik van de voedselbank. ’s Middags hebben wij de lunch gereserveerd bij Number 10 te Nieuwstadt. Vervolgens bezoeken we het Grenspark Maas-Swalm-Nette (waar onze gemeente lid van is). We hebben dan een rondleiding door het Meinweggebied met 2 gidsen (korte en langere route indien gewenst). Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats: Nieuwe Markt 55 (gemeentehuis) te Echt. Voor de liefhebbers (en voor eigen rekening) staat dan in Grieks restaurant Parthenon te Susteren het diner gepland.

De eigen bijdrage voor leden bedraagt € 10,- en voor niet leden € 15,- Opgeven bij joverheesen@hotmail.com / 06-34034515 / 0475-485487. Er zijn nog 13 plaatsen beschikbaar!

  1. Geslaagde preview De Valk.

De oude gebouwen van de Valk staan er nog. Hier en daar wordt verbouwd en gerenoveerd. Tijd voor een eerste kijkdag in één van de loodsen, waar vorige week woensdag de plannen voor de toekomst werden gepresenteerd. Veel publiek was er op afgekomen. Niet alles verliep vlekkeloos, maar de plannen voor de toekomst van de immense gebouwen zijn mooi. Op 1 juni a.s. doet de Raad van State uitspraak of alle plannen ook de goedkeuring kunnen krijgen. Dat is een spannend moment voor velen.

  1. Nieuwbouwplannen Middelveld III.

Het conceptvoorstel voor de invulling van nieuwbouwplan Middelveld III in Susteren is klaar. Alle geïnteresseerden zijn vorige week geïnformeerd. Het gebied ligt tussen de randweg, Oude Rijksweg en Louerstraat.

Samen met omwonenden en meerdere klankbordgroepen is afgelopen maanden gewerkt aan een conceptplan voor de nieuwbouw tussen de Oude Rijksweg Noord, Louerstraat en N276. Op basis van alle input is een voorstel voor de invulling gemaakt. De gemeente Echt-Susteren en stedenbouwkundig bureau Kragten presenteerden dit voorstel op 25 april jl. Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.