Nieuwsbrief week 17-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij weer de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 • Lijst Samenwerking na de verkiezingen.

De wethouders zijn gekozen; alle raadsleden zijn geïnstalleerd.  Het werk kan beginnen. Duidelijk is dat de 3 commissies: Maatschappij, Omgeving en Algemene Zaken blijven en dat onze partij in elke commissie 2 leden (niet zijnde raadsleden mag afvaardigen.  Iedereen die belangstelling heeft komt daarvoor in aanmerking. Binnenkort zal het bestuur aangeven hoe één en ander binnen Lijst Samenwerking wordt geregeld.

De eerstvolgende raadsvergadering is woensdag 1 juni. Iedereen is welkom op de fractievergadering van donderdag 26 mei om 19.30 uur. Vergaderplaats wordt nog tijdig bekend gemaakt.

 • Lintjesregen 2022


Zes inwoners van de gemeente Echt-Susteren hebben op dinsdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. De lintjes werden uitgereikt door burgemeester Jos Hessels.

De volgende inwoners kregen een koninklijke onderscheiding opgespeld:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • de heer W.J. Cuijpers
 • de heer J.P. Houben
 • mevrouw M.M. Laugs-Meerten
 • mevrouw A.J.C. Lumens-Claessen
 • mevrouw E.H. Mohren-van Kruchten
 • de heer W.F.M. Schulpen
 • Programma 4 mei 2022 om 19.30 uur.

De jaarlijkse herdenking vindt plaats in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt en is door alle burgers te bezoeken.

 • Uitbreiding VDL-Nedcar.     

Het gevelisolatieonderzoek is afgerond. Hieruit blijkt dat bij vijf woningen in Nieuwstadt maatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat ook na uitbreiding van VDL Nedcar, conform het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), wordt voldaan aan de wettelijke binnenwaarde voor geluid. Voor de overige 62 woningen zijn geen maatregelen aan de gevel nodig.

Alle woningeigenaren zijn eind maart per brief geïnformeerd over de resultaten en de conclusies van het onderzoek. Waar een bouwkundig onderzoek in de woning heeft plaatsgevonden, hebben de bewoners bij de brief het rapport daarvan ontvangen. Woningeigenaren die het met de conclusies oneens zijn, kunnen bezwaar indienen. De wijze waarop bezwaar gemaakt kan worden staat vermeld in de brief.

De Provincie stemt nader af met de eigenaren van de 5 woningen waarvoor maatregelen nodig zijn. Deze eigenaren zullen daarvoor op korte termijn benaderd worden. De Provincie zal via een aannemer de maatregelen uitvoeren. Dit onder voorbehoud dat de betreffende eigenaren instemmen met het aanbod om tot uitvoering van de maatregelen aan de gevel over te gaan.

 • Energietoeslag ook in Echt-Susteren uitbetaald.

Na vragen van Lijst Samenwerking (zie nieuwsbrief 15) staat de regeling voor energietoeslag voor mensen met een laag inkomen op de website van de gemeente. In de laatste raadsvergadering was er enige discussie of dat kwam door de vragen van Lijst Samenwerking of ondanks de vragen van Lijst Samenwerking.

Laten we het houden op toeval. Mensen met een uitkering krijgen de € 800 energietoeslag automatisch. Mensen met een inkomen tot max. 120% van de bijstandsnorm moeten deze toeslag aanvragen, uiterlijk tot 31-12. Op de website van de gemeente (zoek: energietoeslag) staat informatie en het aanvraagformulier. Natuurlijk willen wij mensen helpen met het invullen van het formulier.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.