Nieuwsbrief week 16-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij weer de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Lijst Samenwerking na de verkiezingen.

Donderdag 21 april (morgen) is de Raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis waarin o.a. het coalitieprogramma wordt besproken.
Dinsdagavond (minder dan 2 dagen voor de raadsvergadering) ontvingen de raadsleden het document. Erg laat voor een goede voorbereiding. Dat zullen we ook zeker inbrengen. Inhoudelijk zullen de raadsleden van Lijst Samenwerking hedenavond bij elkaar komen (om 21.00 uur) om zich voor te bereiden op dit agendapunt. De volledige agenda en alle daarop betrekking hebbende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente (Raadsinformatiesysteem).

  • Programma 4 mei 2022

De jaarlijkse herdenking vindt plaats in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt en is door alle burgers te bezoeken.

19.30 u:
Voorwoord door de voorzitter: dhr. Jules Stassen,
Muzikaal: Corde et Animo, Maria Hoop en Fanfare St. Judocus, St. Joost,
Appèl: alle kernen vertegenwoordigd door Angelique Heijnen, Richa Roufs-Tummers, Vibeke Gootzen. Erewacht: leden schutterij Petrus & Paulus, Susteren-Heide.

20.00 u:
Twee minuten stilte, 
Koraalmuziek : Fanfare St. Judocus,  Corde et Animo,
Toespraak: edelachtbare heer Jos Hessels,
Stille tocht rondom Nieuwe Markt ,
Programma bij het monument:  Gedicht, kranslegging , Las Post, Wilhelmus, gebed  en gezamenlijke uitvoering van Stand up for England , afsluiting en dankwoord             

Werkzaamheden Diepstraat en omgeving.

De werkzaamheden van fase 3 van het project ‘’Verlengde Diepstraat starten op maandag 18 april a.s. met de voorbereidingen op de rioolwerkzaamheden in de Diepstraat.
Dit betekent dat de Diepstraat vanaf de Wijnstraat tot aan het Vrijthof afgesloten is voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden nemen ca. 4 maanden in beslag. Op een bepaald moment wordt de inrit naar het Vrijthof ook afgesloten voor een oppervlaktereconstructie. U ontvangt hier nader bericht over. Parkeren Wij verwijderen tijdelijk het bankje en het paaltje aan het Vrijfhof zodat u via het Vrijthof de parkeerplaats gelegen aan de Diepstraat kunt bereiken. Fase 1 en 2 De werkzaamheden aan de Sint Janskamp (fase 2) zijn gereed op 21 april. De werkzaamheden aan de Groenserkampweg (fase 1) zijn nog in volle gang en hier wordt uiteindelijk de aansluiting naar de Diepstraat gemaakt.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.