Nieuwsbrief week 15-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


20 april17 april (!)3 april4 april5 april
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Zaterdag 22 april om 10.00 uur: Raadsbijeenkomst over gemeenschapshuizen in De Koppel te Dieteren.

  1. De pannenfabriek op woensdag 26 april.

Zie bijgaande uitnodiging. Helaas alleen nog maar voor raadsleden en commissieleden, maar in de toekomst voor iedereen. Wellicht kunnen we tijdens de kernenrit een kijkje nemen………….

  1. Programma Dodenherdenking 4 mei 2023.

De herdenking vindt plaats in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt te Echt en begint om 19.30 uur met een voorwoord door de voorzitter: Dhr. Jules Stassen. Medewerking verlenen Vriendenkoor Echt, Koninklijke Harmonie Echt, scouting Jeanne d’Arc Susteren en leden van schutterij St. Antonius Slek.

Klokslag 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna in een stille tocht naar het monument wordt gelopen. Daar wordt het programma voortgezet. Na afloop is iedereen uitgenodigd voor een nazit in Bruin café.

  1. Open Dag gemeente op zaterdag 13 mei.

De gemeente Echt-Susteren bestaat dit jaar 20 jaar. Mede daarom wordt er op zaterdag 13 mei van 12.00 – 16.00 uur een Open Dag voor alle burgers van de gemeente gehouden.

  1. Kernenrit vrijdag 16 juni.

Lijst Samenwerking organiseert sinds het ontstaan van de gemeente Echt-Susteren, dit jaar 20 jaar geleden (zie ook Open Dag) kernenritten. De eerste kernenrit van 2023 wordt gehouden op vrijdag 16 juni van 09.30 tot 17.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: in de ochtend bezoeken we het distributiecentrum van de Voedselbank Limburg in Landgraaf voor tekst en uitleg én een rondleiding. De gemeente Echt-Susteren subsidieert de voedselbank en (steeds meer) inwoners maken gebruik van de voedselbank.

’s Middags hebben wij de lunch gereserveerd bij Number 10 te Nieuwstadt. Vervolgens bezoeken we het Grenspark Maas-Swalm-Nette (waar onze gemeente lid van is). We hebben dan een rondleiding door het Meinweggebied met 2 gidsen (korte en langere route indien gewenst).

Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats: Nieuwe Markt 55 (gemeentehuis) te Echt. Voor de leifhebbers (en voor eigen rekening) staat dan in een restaurant in onze gemeente (nog niet bekend) het diner gepland.

De eigen bijdrage voor leden bedraagt € 10,- en voor niet leden € 15,- Opgeven is vanaf heden mogelijk. Er is plaats voor 50 personen.

  1. Wijzigigen stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Het maximale leenbedrag van de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de Provincie Limburg is verhoogd van 35.000 naar 70.000 euro. Tot 1 mei 2023 met de geldende rentetarieven.

Bent u van plan uw huis beter te isoleren, zelf energie op te wekken of uw waterverbruik terug te dringen? Dan biedt de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis mogelijk uitkomst voor u. Inmiddels zijn zo’n 25.000 leningen verstrekt voor het aanschaffen van zonnepanelen of het isoleren van huizen.

Meer weten over de Duurzaam Thuis lening en of u hiervoor in aanmerking komt? Voor alle actuele informatie kunt u terecht op www.duurzaamthuislimburg.nl(opent externe website).

  1. Bezoek aan windpark Egchelse heide.

Afgelopen zaterdag bezochten commissieleden, raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Echt-Susteren het Windpark Egchelse heide. De presentaties door de initiatiefnemers was goed , gedegen en diepgaand. Tijdens de presentaties konden er volop vragen worden gesteld. Na de lunch werd de locatie van de 5 windmolens bezocht met een kijkje in een windmolen.

Voor geïnteresseerden: www.windparkegchelseheide.nl voor veel informatie.

Waarschijnlijk in juni zal de Raad van de gemeente Echt-Susteren zich moeten uitspreken over het vervolg van windmolens in onze gemeente. Ook Lijst Samenwerking zal dan een standpunt moeten innemen. Elk lid is welkom op de fractievergadering om het standpunt van de partij samen voor te bereiden!

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.