Nieuwsbrief week 13-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Lijst Samenwerking na de verkiezingen.

“Een voorzetting van de huidige coalitie lijkt voor de hand te liggen in Echt-Susteren. Lijst Samenwerking, voorheen een zekerheid je in het gemeentebestuur, valt wederom buiten de boot”.                                

Dat staat te lezen in De Limburger van zondagochtend en dat is ook de stand van zaken! Helaas. Wat is er gebeurd?

Gisteren, zaterdag kreeg onze fractievoorzitter en onderhandelaar Jos Wackers een telefoontje van wethouder Peter Pustjens dat de huidige coalitie wordt voortgezet en dat Lijst Samenwerking buiten de boot valt.

De informateur, Jeroen Meulenberg is nog bezig met zijn werkzaamheden; het eindverslag is nog niet in bezit van de partijen, laat staan dat partijen zich erover hebben kunnen uitspreken. Toch is de conclusie door enkelen al getrokken en is het wethouder Pustjens (en niet de informateur) die de boodschap overbrengt.

Triest deze gang van zaken; tekenend voor de bestuursstijl en verbazend dat raadsleden van andere partijen of van niets weten of bij het kruisje mogen tekenen. Uiteraard zal Lijst Samenwerking zich over de ontstane situatie moeten beraden en de koers voor de komende 4 jaar moeten bepalen. In de oppositie dus weer!

  • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeente vangt vluchtelingen uit Oekraïne op bij de groepsaccommodatie In de Bandert (50) en in het leegstaande gedeelte van het AZC (70) in Pey. In totaal gaat het om ongeveer 125 opvangplekken. De eerste vluchtelingen zijn inmiddels op deze locaties aangekomen en kunnen hier voor langere tijd terecht.

  • Basisschool St. Joost verwelkomt 100e leerling!

Donderdag jl. om 08.30 uur was het dan zover. Een feestelijke dag op basisschool Maria Goretti te St. Joost. Daar werd de 100e leerling door de hele school welkom geheten. Buiten in het zonnetje stonden leerlingen, ouders en leerkrachten de 100e leerling op te wachten. De school in St. Joost heeft het laatste jaar een enorme groei laten zien. Het behoud van deze basisschool –één van de verkiezingsthema’s van Lijst Samenwerking- lijkt daarmee voor de komende jaren verzekerd.

  • Fanfare St. Joseph Pey “op verzeuk op bezeuk”.

Na een lange periode waarin vele verenigingsactiviteiten op een laag pitje stonden, begint het overal weer te bruisen. Zo ook bij Fanfare St. Joseph Pey.  Op zaterdag 2 april om 20.00 uur zaal in zaal Pejjerhaof (Houtstraat 7) te Pey een concert plaatsvinden i.s.m. Rob Mennen. Kaarten in de voorverkoop € 10,- via www.fanfarepey.nl

  • Onze boom in het Laevesbos.

Daar staat hij dan! Onze boom in het Laevesbos. Met logo en tekst: Voor een gezonde toekomst. Een foto genomen door Bert Hendrickx tijdens de opening afgelopen zaterdag.  Een wandeling zeker de moeite waard.

  • Onderzoek herstel Geleenbeek.

De Geleenbeek ontspringt nabij Heerlen en mondt bij Stevensweert uit in de Maas. Door kanalisatie is de natuurwaarde en waterkwaliteit van de Geleenbeek sterk verminderd. Inmiddels zijn grote delen van de Geleenbeek hersteld en weer natuurlijk ingericht. Het traject van de Geleenbeek tussen Millen en Nieuwstadt echter nog niet. Het waterschap wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de Geleenbeek hier te herstellen.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten).

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.