Nieuwsbrief week 13-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij weer een extra nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Lijst Samenwerking na de verkiezingen.

Zaterdag jl. heeft de informateur zijn eindverslag naar alle partijen  gestuurd.

Het eindverslag van de informateur gaat als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Daarop hebben onze voorzitter en fractieleider een reactie gestuurd naar de informateur en deze heeft daarop weer gereageerd. Voor geïnteresseerden zijn onze reactie en de reactie van de informateur uiteraard beschikbaar maar voegen op dit moment inhoudelijk niets toe aan het eindverslag en de huidige situatie, zoals die beschreven is in de vorige nieuwsbrief.

Vanavond, dinsdag 29 maart om 19.30 uur is een korte raadsvergadering waarbij afscheid genomen wordt van enkele raadsleden, w.o. ons raadslid Ger van Gisteren. Een mooie gelegenheid om te komen kijken/luisteren, want voor het eerst sinds lange tijd is publiek weer welkom; ook bij de nazit in de hal!

Natuurlijk willen we ook op deze plaats stil staan bij het afscheid van Ger als raadslid namens Lijst Samenwerking. Na een ambtelijke carrière op het gemeentehuis koos Ger na zijn pensioen voor Lijst Samenwerking én deelname aan de verkiezingen. Ger had een trouwe achterban mede door zijn enorme inzet t.b.v. het verenigingsleven.

Dat hij met voorkeursstemmen werd gekozen zegt genoeg. Ook binnen het bestuur van Lijst Samenwerking is Ger actief als penningmeester.

Wij danken Ger voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem, samen met vrouw en kinderen nog een heel gezonde toekomst. Natuurlijk nemen we ook intern nog afscheid van Ger, maar vanavond publiekelijk!

Morgen, woensdag 30 maart om 19.30 uur is ook een korte raadsvergadering waarbij de raadsleden worden geïnstalleerd.

Ook hierbij is publiek weer welkom.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.