Nieuwsbrief week 12-2023

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


20 april13 april3 april4 april5 april30 maart
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 30 maart: Fractievergadering als voorbereiding op de commissie-vergaderingen van april. Voor de agenda’s van de commissie-vergaderingen: zie site gemeente.

Deze bijeenkomst is uiteraard door elk lid van Lijst Samenwerking bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de fractiekamer van het gemeentehuis (zij-ingang). Welkom iedereen.

Donderdag 13 april om 19.00 uur: Raadsconferentie over windenergie.

Tijdens de fraktievergadering van 30 maart zoeken we een alternatief voor de fraktievergadering van 13 april, omdat op dezelfde avond de Raadsconferentie wordt gehouden.

Zaterdag 15 april om 09.30 uur: Werkbezoek windenergie.

  1. Nieuwsbrief BLOW.

Beste omwonende, belanghebbende,

In de laatste nieuwsbrief van maart:

– Megamolens in de MEDIA: Waait er een andere wind?
– Stand van zaken in de gemeenteraad: 13 april, een belangrijke datum
– Succes in onze buurgemeenten!
– UW HULP gevraagd vóór 13 april!

De komende 2,5 week zijn belangrijke weken voor Echt-Susteren. Op 13 april wordt nl. een raadsconferentie georganiseerd, bedoeld om de gemeenteraad in brede zin te informeren over alle inzichten rondom windenergie. BLOW-ES krijgt spreektijd (hierover verderop meer), maar we vragen nu ook expliciet uw hulp, en wel vóór 13 april!

Lees in de nieuwsbrief over de stand van zaken en over wat u zelf kunt doen.

www.doordachterduurzaam.nl

Met vriendelijke groet,

BLOW-ES

Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windparken Echt-Susteren.

  1. Onderhoud cv-ketel en gashaard vanaf 1 april verplicht door gecertificeerd installateur.

Is het weer bijna tijd om uw cv-ketel te laten controleren? Vanaf zaterdag 1 april mag dit alleen nog worden gedaan door een bedrijf met een CO-vrij certificaat. Ook voor onderhoud, reparatie en installatie van uw gashaard geldt dit. Een slecht onderhouden of defecte gasverbrandingsinstallatie kan ervoor zorgen dat koolmonoxide (CO) vrijkomt in uw woning met koolmonoxidevergiftiging tot gevolg.

Iedereen met een eigen woning is zelf verantwoordelijk voor onderhoud, installatie en reparatie van de cv-ketel, geiser, gashaard of -kachel. Vanaf 1 april gaat er een nieuwe wet in waardoor u
verplicht bent om hiervoor een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Met deze nieuwe wetgeving voorkomen we dat er slachtoffers vallen door een koolmonoxidevergiftiging en hopen we dat iedere installatie in huis veilig is en blijft.

Gecertificeerde installatiebedrijven voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen voor het installeren en onderhouden van gasverbrandingsapparaten. Bij deze bedrijven hebben monteurs een opleiding gedaan en is de werkwijze aangepast. Een CO-vrij gecertificeerd installateur herkent u aan het CO-vrij logo. U vindt deze bedrijven in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’ op de website www.tlokb.nl/registergasverbrandingsinstallaties. Wist u dat een goed werkende installatie daarnaast ook beter is voor de energierekening?

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving of het voorkomen en herkennen van een CO-vergiftiging? Kijk op www.co-wijzer.nl.

  1. Kermis Koningsbosch komt eraan.

Van 5 tot en met 8 mei staat de mei kermis van Koningsbosch voor de deur. De organisatie heeft getracht weer een mooi programma neer te zetten voor het feestweekend. Zie de site koningsbosch.nl voor het volledige programma.
Het grootvermaak wordt op het kermisterrein voor rekening genomen door de rups en autoscooter. Voor de kleinere is het altijd prijs bij het eendjes vissen en kunnen zij een rondje op de carrousel maken. Voor diegene die het geluk aan zijn zijde heeft kan een poging wagen bij de lucky games grijpers. Aan de versnapering is natuurlijk ook gedacht door de aanwezigheid van de snoepkraam en frituur. De openingstijden van de kermis zijn als volgt:
Vrijdag: 15:00 – 23:00, zaterdag: 14:00 – 0:00, zondag: 12:00 – 23:00 en
maandag: 14:30 – 22:00 uur

  1. Hangplek voor jongeren Koningsbosch.

De gemeente Echt-Susteren maakte in juni 2021 reeds 35.000 euro vrij om een sociale ontmoetingsplek voor jongeren in Koningsbosch te realiseren. Als iedereen ermee kon instemmen, dan komt die ‘veredelde hangplek’, zoals wethouder Peter Pustjens het omschrijft, bij voetbalclub Conventus ’03.

Diverse jongeren hadden de gemeente gevraagd een jongerenontmoetingsplek te realiseren. De gemeente zag in het leegstaande schutterslokaal in het dorp een bestemming, maar de jongeren hadden iets anders voor ogen. “Ze hebben zelf aangegeven dat zij niet zozeer een gesloten ruimte nodig hadden die geëxploiteerd en gepoetst moest worden”, zegt wethouder Pustjens.

Na het gesprek met de jongeren hebben de burgemeester en wethouders besloten om een bedrag vrij te maken om een soort schuilhut te bouwen. Het plan is om die accommodatie bij de voetbalclub te plaatsen.

Als alle neuzen dezelfde kant opstaan, dan hebben de jongeren in Koningsbosch binnenkort hun ‘veredelde hangplek’. Helaas heeft de gemeente niet met alle belanghebbende gesproken en ook de bezwaren naast zich neergelegd en is intussen begonnen met (voorbereide) werkzaamheden. Van burgerparticipatie, zoals zo vaak geroepen door B. & W. is helaas –weer- onvoldoende terecht gekomen. Lijst Samenwerking beraadt zich tijdens de komende fractievergadering welke stappen zij onderneemt om in elk geval burgerparticipatie inhoudt te geven en te zorgen voor een hangplek voor jongeren die kan rekenen op voldoende draagvlak.

  1. Fiets- en voetveren over Grensmaas vanaf dit seizoen gratis

Traditioneel gaan de fiets- en voetveren over de Grensmaas vanaf zaterdag 1 april weer in de vaart. Een overzet met één van de drie pontjes over de Grensmaas is vanaf dit seizoen gratis voor de consument. Dat heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, vandaag laten weten bij de opening van het nieuwe vaarseizoen. Dit is mogelijk omdat de Vlaamse waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv nu financieel bijdraagt aan de exploitatie. 

In april varen de pontjes in het weekend en op Tweede Paasdag en op Koningsdag. Vanaf mei tot en met september zetten de pontjes dagelijks mensen over. In oktober is dit alleen in het weekend. Door een gebrek aan schippers zijn de vaartijden dit seizoen beperkt. Het pontje vaart tussen 10:00 uur en 18:00 uur.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.