Nieuwsbrief week 12-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

Lijst Samenwerking na de verkiezingen.

Op donderdag 24 maart a.s. komen we met bestuur, fractie, kandidaten én leden om 19.30 uur bij elkaar in het Patronaat te St. Joost om de verkiezingen te evalueren en vooruit te kijken! Iedereen is dus welkom!

We praten dan na over de verkiezingen, over hetgeen inmiddels bekend is over het informatie/formatietraject en hoe wij als Lijst Samenwerking daarmee om willen gaan. Donderdagavond jl. is op het gemeentehuis door burgemeester en griffier met alle in de raad gekozen partijen overlegd over de procesaanpak van dit traject.
Namens Lijst Samenwerking hebben lijsttrekker en voorzitter deelgenomen. Unaniem is door alle partijen, zoals al jaren gebruikelijk, aan de grootste partij PNES gevraagd of zij bereid zijn de leiding in dit traject te nemen en een informateur/formateur aan te wijzen.
PNES liet weten dat graag te willen doen en heeft vervolgens Jeroen Meulenberg voorgedragen. Die is unaniem door alle partijen benoemd en gaat met ondersteuning van de griffier op korte termijn van start met de eerste gesprekken. De gemaakte procesafspraken zullen we toelichten in de bijeenkomst volgende week.

LAEVESBOS.                                                                                          

Zaterdag 26 maart 2022 om 13:00 uur staat de officiële opening en de 2e boomplantdag in ’t Laevesbos gepland.
Iedereen is van harte welkom. Wethouder Peter Ruijten zal het bos openen waarna, zoals gebruikelijk bij het Broederschap bij elk project, pastoor Bert Mom de zegen over ’t Laevesbos zal uitspreken.

Op het tekstplaatje vóór de boom staat het nummer van de boom PN0035 aangegeven zodat we de boom die namens Lijst Samenwerking is geplant, altijd terug kunt vinden.

Na het planten is er in de nieuwe schuilhut gelegenheid om nog een kopje koffie met vlaai of frisdrank of een biertje te nuttigen.   

https://www.adarbitriumnostrum.nl/Laevesbos

Bezoek aan ’t Hertenspoor.                                                                       

Op een zonnige zaterdagmorgen heeft een delegatie van Lijst Samenwerking een bezoek gebracht aan dierenpark & kinderboerderij ’t Hertenspoor te Echt. Normaal organiseert men een open dag, waarop ook alle Vrienden van’t Hertenspoor (Lijst Samenwerking is daar lid van) worden uitgenodigd. Door corona en ophokplicht is de open dag enkele keren niet kunnen doorgaan.  

Reden voor Lijst Samenwerking om de traditie toch voort te zetten en met een goed gevulde kruiwagen vol voer een bezoek te brengen. Bestuur en vrijwilligers hadden de koffie en cake al klaar staan. En in het zonnetje werd met bestuursleden en vrijwilligers gesproken over de ontwikkelingen op ’t Hertenspoor en de groeiende groep vrijwilligers. Niets dan lof voor dit mooie park!

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.