Nieuwsbrief week 11-2024

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergaderingAlgemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!
  1. Bijeenkomsten, vergaderingen, etc.

Donderdag 14 maart om 19.30 uur in het Patronaat te St. Joost:

Algemene Leden Vergadering (ALV) Lijst Samenwerking. Zie bijlage.

Donderdag 21 maart om 19.00 uur in het Patronaat te St. Joost:
Infoavond sport- en beweegbeleid gemeente Echt-Susteren.

Donderdag 28 maart om 19.30 uur: Raadsvergadering i.v.m. herbenoeming burgemeester Hessels.

Zondag 7 april om 14.00 uur in het gemeenschapshuis van Nieuwstadt.

Uitreiking Cultuurprijs 2023 gemeente Echt-Susteren.

Maandag 27 mei om 18.00 uur de Westrom, De Hanze 1 te Roermond.

Raafsinformatiebijeenkomst voor raadsleden uit de regio.

  1. Algemene Ledenvergadering Lijst Samenwerking.

Op donderdag 14 maart om 19.30 uur wordt in het Patronaat te St. Joost de Algemene Ledenvergadering van Lijst Samenwerking gehouden. De uitnodiging mét agenda is als bijlage nogmaals meegestuurd.

Onze voorzitter, Wim Fiddelaers is weer volledig hersteld. Hij heeft zijn werkzaamheden als voorzitter weer opgepakt en zal de ALV voorzitten. Het bestuur nodigt de leden uit om naar de ALV te komen om niet alleen inhoudelijk te praten over onze partij, maar ook om in een ongedwongen sfeer na te praten. Ook belangrijk!

  1. Onderhoud wegen.

Bekend is, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van o.a. de wegen in onze gemeente. De Provincie is dat voor de provinciale wegen, de zogenaamde N wegen en Rijkswaterstaat is verantwoordelijke voor de Rijkswegen, aangeduid met een A of E.

Minder bekend is wellicht dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de onverharde wegen. Dat onderhoud laat soms te wensen over. Dan moeten de wegen weer geëgaliseerd worden. Klachten over het onderhoud kunnen worden doorgegeven via de app aan de gemeente.

Dat zullen we ook doen voor bijgaande zandwegen in het oosten van onze gemeente.

  1. Training Sociale media.

Op donderdag 25 april organiseren we in samenwerking met Kennispunt Lokale Politieke Partijen de training Sociale media. Reserveer alvast deze datum in jullie agenda. Meer informatie over inhoud en locatie volgt binnenkort.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.