Nieuwsbrief week 10-2024

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024







Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergadering







19 februari20 februari21 februari14 februari 1)7 maart29 februari14 februari 2)
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost




28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!
  1. Bijeenkomsten, vergaderingen, etc.

Donderdag 7 maart om 19.30 uur in de raadszaal:

Raadsvergadering.

Vrijdag 8 maart om 15.00 uur in de bibliotheek van Echt.

Supermama’s in het kader van Internationale Vrouwendag.

Om 15.30 uur opent wethouder Inge Minkenberg met een toespraak.

Aanmelden via j.deboer@echt-susteren.nl

Zaterdag 9 maart om 14.00 uur: Opening tentoonstelling in Museum van de Vrouw

Donderdag 14 maart om 19.30 uur in het Patronaat te St. Joost:

Algemene Leden Vergadering (ALV) Lijst Samenwerking. Zie bijlage.

Donderdag 21 maart om 19.00 uur in het Patronaat te St. Joost:
Infoavond sport- en beweegbeleid gemeente Echt-Susteren.

Donderdag 28 maart om 19.30 uur: Raadsvergadering i.v.m. herbenoeming burgemeester Hessels.

  1. Algemene Ledenvergadering Lijst Samenwerking.

Op donderdag 14 maart om 19.30 uur wordt in het Patronaat te St. Joost de Algemene Ledenvergadering van Lijst Samenwerking gehouden. De uitnodiging mét agenda is als bijlage nogmaals meegestuurd.

Onze voorzitter, Wim Fiddelaers is weer volledig hersteld. Hij heeft zijn werkzaamheden als voorzitter weer opgepakt en zal de ALV voorzitten. Het bestuur nodigt de leden uit om naar de ALV te komen om niet alleen inhoudelijk te praten over onze partij, maar ook om in een ongedwongen sfeer na te praten. Ook belangrijk!

  1. Contributie 2024 (laatste publicatie).

De penningmeester van Lijst Samenwerking, Jos Peusen, verzoekt de leden bij deze de contributie voor het jaar 2024 over te maken. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL77 RABO 0130 9498 33. Leden: € 15 per jaar. Leden, tevens (reserve) commissielid: € 30 per jaar en leden, tevens raadslid € 140 per jaar Nog geen lid: meld je aan bij onze secretaris: Theo Zillekens: info@lijstsamenwerking.nl Door lid te worden van Lijst Samenwerking bepaal je tijdens de ALV mede het beleid van de partij. Leden van de partij krijgen korting op deelname aan de kernenritten.

  1. Kernenrit in mei.

De voorbereiding voor de volgende kernenrit is gestart. Een datum is nog niet bekend en hangt mede af van de te bezoeken locaties. Op een vrijdag in mei is de bedoeling. Nadere informatie volgt.

  1. Museum van de Vrouw opent nieuwe tentoonstelling ‘Criminele Vrouwen?’

In het Museum van de Vrouw in Echt is sinds dit weekend de tentoonstelling Criminele Vrouwen? te zien. De opening is een week later op zaterdag 9 maart om 14.00 uur. Vaak worden criminele activiteiten geassocieerd met mannen, maar deze tentoonstelling werpt een nieuw licht op de kwestie.

De expositie introduceert ons aan vijf beruchte Nederlandse criminele vrouwen, waaronder oud-FARC-lid Tanja Nijmeijer en Goeie Mie, die in de negentiende eeuw in Leiden woonde. Ondanks haar reputatie als weldoenster van de armen, pleegde ze een reeks moorden door vergiftiging, waardoor ze haar slachtoffers ombracht en geld kon innen van verzekeringspolissen.

De tentoonstelling is opgedeeld in drie ruimtes. In de eerste ruimte maken bezoekers kennis met de vijf Nederlandse criminele vrouwen. In de tweede ruimte delen mensen die in aanverwante beroepen werken, zoals een officier van justitie, hun ervaringen met criminele vrouwen. Tot slot biedt de derde ruimte tot reflectie, waarbij de bezoeker wordt gevraagd of deze vrouwen werkelijk crimineel zijn.

De expositie ‘Criminele Vrouwen?’ is nog tot en met 3 november te bewonderen in Het Museum van de Vrouw aan de Plats in Echt. Naast de tentoonstelling worden ook lezingen, debatten, filmvertoningen en workshops georganiseerd als aanvulling op het thema. Naast deze tentoonstelling is ook de expositie Anders kijken sinds dit weekend te zien. Kunstenares Hinke Luiten toont in een andere zaal kleding en accessoires van bijzondere materialen zoals jurken gemaakt van koffiecupjes of toetsen van een toetsenbord.

  1. Training Sociale media.

Op donderdag 25 april organiseren we in samenwerking met Kennispunt Lokale Politieke Partijen de training Sociale media. Reserveer alvast deze datum in jullie agenda. Meer informatie over inhoud en locatie volgt binnenkort.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.