Nieuwsbrief week 7-2024

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergadering19 februari20 februari21 februari14 februari 1)7 maart29 februari14 februari 2)
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!

  1. Bijeenkomsten, vergaderingen, etc.

Woensdag (!) 14 februari om 19.30 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis (zij-ingang Marktstraat): Fractievergadering als voorbereiding op de commisievergaderingen. Iedereen is welkom!

Woensdag 14 februari na fractievergadering: bestuursvergadering LS.

Donderdag 15 februari om 18.30 uur: etentje Op de Boom (Spaanshuisken) t.g.v. 12,5 jaar burgemeester Hessels (alleen voor raadsleden-helaas.

Maandag 19 februari om 19.30 uur: Raadszaal: Commissie Omgeving.

Commissievergadering Maatschappij (20 februari) en Algemene Zaken (21 februari) vervallen.


Dinsdag 20 februari van 19.15 – 21.00 uur in De Koppel te Dieteren. Bijeenkomst energie coöperatie.
Donderdag 22 februari van 19.15-21.00 uur in Gemeenschapshuis te Nieuwstadt. Bijeenkomst energie coöperatie.
Dinsdag 27 februari van 19.15-21.00 uur in MFC De Peijerhoaf te Peij Bijeenkomst energie coöperatie.
Donderdag 29 februari van 19.15-21.00 uur in Dorpshuis De Annendaal te Maria-Hoop. Bijeenkomst energie coöperatie.


Start herinrichting Ursulinenplein
Op donderdag 15 februari 2024 start BLM Wegenbouw met de werkzaamheden aan het Ursulinenplein in Echt. Het Ursulinenplein wordt gedeeltelijk opnieuw ingericht om een duidelijke wandelverbinding te maken tussen het winkelcentrum van Echt en het terrein van de voormalige pannenfabriek De Valk. De nieuwe wandelverbinding wordt aangelegd aan de noordzijde van de parkeerplaats aan het Ursulinenplein. Voor informatie verwijzen wij naar de gemeentelijke website. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Op donderdag 15 februari, na de Carnaval, wordt gestart aan de zijde van de Wijnstraat nabij tandartspraktijk Molenbeecke en Woonwinkel Graus, dit is fase1. De werkzaamheden van fase 1 duren tot begin april. Het Ursulinenplein blijft gedurende de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar voor verkeer. Tijdens fase 1 is de huidige toegang via Wijnstraat/Diepstraat afgesloten. De bereikbaarheid is gegarandeerd is via de nieuwe ontsluiting vanuit rotonde Mc Donalds. Tijdens de latere fasen zijn beide toegangen naar het plein beschikbaar. Door middel van gele informatieborden wordt de bereikbaarheid voor weggebruikers aangegeven.

Contributie 2024

De penningmeester van Lijst Samenwerking, Jos Peusen, verzoekt de leden bij deze de contributie voor het jaar 2024 over te maken. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL77 RABO 0130 9498 33. Leden: € 15 per jaar. Leden, tevens (reserve) commissielid: € 30 per jaar en leden, tevens raadslid € 140 per jaar Nog geen lid: meld je aan bij onze secretaris: Theo Zillekens: info@lijstsamenwerking.nl Door lid te worden van Lijst Samenwerking bepaal je tijdens de ALV mede het beleid van de partij. Leden van de partij krijgen korting op deelname aan de kernenritten.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.