Lege rest- en GFT container

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W.,

Postbus 450,

6100 AL Echt.


Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Legen rest- en GFT container

Susteren, 1 september 2021.

Geacht college,

Onlangs is onze fractie benaderd door burgers m.b.t. klachten over de wijze van legen van onze afvalcontainers. Veelal gebeurt dat op een nogal “ruwe” manier, waardoor containers omvallen nadat ze zijn geledigd of zelfs “ingeslikt” worden door de inzamelaar. Dat laatste zorgt nogal voor wat klachten, te weten:

 1. De betreffende burger wordt niet erop gewezen dat hun cantainer is “ingeslikt”
 2. Als de burgers contact opnemen met de gemeente hierover, is men van mening dat men niet geholpen wordt, maar dat men doorverwezen wordt naar ICOMES
 3. Als men met het verhaal bij ICOMES aanklopt voor een nieuwe container, moet men vaak wachten op een container totdat er weer een route op de planning staat. Deze kan weken duren en de burgers kunnen hun afval tot die tijd niet kwijt.
  Nadat ik contact genomen had met ICOMES, werd ik te woord gestaan door een telefoniste die mij wilde doorverbinden naar haar leidinggevende. Deze was op dat moment echter niet bereikbaar, maar een terugbelnotitie werd gemaakt en ik zou dezelfde dag(12-08-2021) nog gebeld worden. Dit is echter niet gebeurd. Gisteren heb ik nogmaals gebeld, maar ook nu heb ik geen terugkoppeling meer gehad.
  Wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen:
 4. Is uw college ervan op de hoogte de er veel klachten zijn m.b.t. het “te ruw” ledigen van afvalcontainers en dat daardoor containers omgevallen teruggeplaatst worden en zelfs “ingeslikt” worden?
 5. Is uw college op de hoogte dat er door de chauffeur, bij een “ingeslikte” container, aan het betreffende adres geen mededeling hiervan wordt gedaan en dat de termijn voor het terugbezorgen van een nieuwe container lang op zich kan laten wachten door procedures binnen ICOMES?
 6. Bent u met mij van mening dat iedere beller met een klacht, recht heeft op een antwoord? Dat er bij een gemaakte terugbelnotitie ook zeker contact opgenomen moet worden?
 7. Op welke termijn denkt uw college hierover met ICOMES contact te hebben gehad en met name de oplossing kan aandragen voor het leveren van een nieuwe container nadat deze is “ingeslikt”?

Met vriendelijke groet,

Har Peeters

Lijst Samenwerking