Nieuwsbrief week 28.

In Nieuwsbrief door Redactie

  • Uit de Raadsvergadering van woensdag 7 juli (vervolgd op 8 juli).

De raadsvergadering stond vooral in het teken van financiële stukken. Overigens werden alle voorstellen hierover unaniem door de Raad goedgekeurd. Interessant was ook wat door de wethouders werd verteld over de stand van zaken van een aantal projecten. Met name over Pey werd veel informatie gegeven.  Ontwikkelingen rondom de Lidl: na de verhuizing van handboogvereniging De Ster (naar het Bandertcomplex) wordt het clubgebouw afgebroken en heringericht als parkeerterrein/groenvoorziening. Na de zomer volgt inspraak en overleg.

Ook wordt gekeken naar de geldautomaat aan de Clarastraat. Hij hangt op een onveilige plaats, zowel verkeerstechnisch als anderszins (te kort bij het nieuwe appartementencomplex).

De voormalige landbouwschool en gebouwen van judoclub Hercules vragen om een invulling met woningen. Plannen worden ontwikkeld en besproken, maar zijn nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de locatie van de voormalige Rabobank en Jan Linders aan het Chatelainplein. Wellicht de grootste uitdaging. Na de afbraak van het Patronaat en 2 woningen/gebouwen nabij de kerk, wordt na de zomer gestart met de werkzaamheden (parkeerterrein), welke tot het einde van het jaar duren.

Kortom veel te doen/plannen in Pey.

In de raadsvergadering ook veel aandacht voor woningbouw. Veel vraag, veel plannen en vanuit de Raad ook druk op het college om snel/sneller zaken op te pakken en uit te voeren. Ze pleitte onze fractievoorzitter (Jos Wackers) in zijn eerste bijdrage als nieuwe fractievoorzitter voor het in ontwikkeling nemen van Middelveld III te Susteren. Kortweg het gebied bij binnenkomst van Susteren tussen randweg en Oude Rijksweg, voornamelijk een landbouwgebied.

Maar ook wertd gevraagd nar het sneller in de markt brengen van woningen in het gebied Bocage. Deze ideeën werden door het college overgenomen en wij zullen dat blijven volgen en bewaken.

  • Dakpannenfabriek Cuypers (vervolg).

Donderdag 15 juli van 16.00 – 19.00 uur wordt in de Peyerhaof (Houtstraat)  een inloopmiddag gehouden over de plannen op de locatie van Dakpannenfabriek Cuypers door VOF ’t Thaal. De moeite waard om te bezoeken!

  • AED op Spaanshuisken: echte samenwerking.

Op maandag 12 juli jl. werd door wethouder Bruijsten de AED voor Op de Boom (Spaanshuisken) in ontvangst genomen uit handen van mevrouw Mia Bremmers van de Stichting Hart voor Echt-Susteren. Nadat hulpdiensten meerdere keren fout waren gereden naar Spaanshuisken, nam de contactpersoon van Op de Boom, Dhr. Jos Wolfs, contact op met ons raadslid Bert Hendricks. Gezamenlijk werd een petitie aangeboden aan burgemeester Jos Hessels met handtekeningen van de plaatselijke bewoners. Een evaluatie van de hulpdiensten (ambulance dienst) was de volgende stap.

Daarna werd de procedure voor een AED-apparaat door de gemeente bij de Stichting Hart voor Echt-Susteren in gang gezet. Aan de voorwaarde: “Er moeten genoeg vrijwilligers zijn die de AED kunnen bedienen”, werd ruimschoots voldaan. Dit werd door mevrouw Bremmers onderstreept door haar complimenten uit te spreken aan de 12 cursisten, die de opleiding (gegeven door dhr. T Peulen uit Koningsbosch) met goed gevolg afsloten.

Afsluitend werd de contactpersoon van het Spaanshuisken, de heer Jos Wolfs, bedankt voor zijn inzet door dhr. Hendricks en Mevr. Willems.

  • Julianastraat Echt

Op de website van www.julia-echt.nl is alle informatie te vinden over de 2 appartementenblokken die aan de Julianastraat – Emmastraat te Echt verschijnen. Mooie appartementen met een oppervlakte van 101 – 153 m2. In prijs variërend van € 334.800 tot € 549.800 v.o.n. Terecht dat de plannen worden gepresenteerd onder “statig wonen”.  De belangstelling is groot; het aantal inschrijvingen (termijn is verstreken) is niet bekend. Helaas zijn deze appartementen niet voor iedereen weggelegd. Als Raad en zeker als politieke partij zullen we ons inzetten om ook betaalbare woningen en huurwoningen te bouwen voor alle inwoners!

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.