Glasvezel buitengebied

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren

Postbus 450  

6100 AL Echt

Koningsbosch, 26 augustus 2021

Vragen Ex art 33 Reglement van Orde

Betreft: Glasvezel buitengebied

Geacht college,

 Bij dezen vraag ik dringend aandacht voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Echt-Susteren.

Met name in de kern Spaanshuisken is de indruk gewekt dat aansluitingen in mei al gerealiseerd zouden worden. Tot op heden is er echter nog geen enkele aansluiting gemaakt.

Tot onze grote verbazing missen wij in uw antwoord (van 13 juli j.l), onder 2b, op vragen van collega Jongen aan het college,  de kern Spaanshuisken bij de kernen waar na behoeftepeiling glasvezel wordt aangelegd.

 Dit is voor ons reden tot het stellen van de volgende vragen:

1 Is het college bekend met de voortgang van de aansluitingen voor glasvezel in de buitengebieden?

2 Bent u het met ons eens dat veel inwoners, ondernemers en bezoekers internet ontberen in het buitengebied en kleine (sub)kernen, zeker langs de Duitse en Belgische grens waar de internetverbinding zeer slecht is?

3 Wanneer kunnen de buitengebieden daadwerkelijk gebruik gaan maken van de glasvezel?

4 Is het ontbreken van Spaanshuisken in uw antwoord van 13 juli bij 2b een omissie?  Zo niet, wat zijn dan de gevolgen?

5 Welke stappen gaat u ondernemen om de uitvoerende partij tot spoed te manen?

6 Hoe en op welke termijn gaat u onze inwoners op de hoogte brengen van de stand van zaken

Bij voorbaat dank voor een (re)actie op korte termijn.

Met vriendelijke groet,

Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.