Echt bruisend

In Nieuws door Redactie

Ook Lijst Samenwerking is een voorstander van een bruisende gemeente Echt-Susteren, waarin het goed vertoeven is voor al haar inwoners, of ze nou jong, oud, groot, klein of wat dienst meer zijn.

Het initiatief van een groep jongeren onder de naam Echt Bruisend, dat gericht is op het weer aantrekkelijk maken van met name het centrum van Echt voor uitgaande jeugd, wordt dan ook zeker omarmd.

Lijst Samenwerking is blij met de reactie van het college van burgemeester en wethouders op dit initiatief. Hoewel om begrijpelijke redenen niet meegewerkt kan worden aan een her-exploitatie van de voormalige discotheek Stoba, blijkt hieruit dat het gemeente bestuur bereid en voornemens is alles te doen wat in haar vermogen ligt om binnen de her-ontwikkelingsplannen van het Echter centrum te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor uitgaansgelegenheid voor jongeren. 

Daarbij is zij wel afhankelijk van marktpartijen en natuurlijk ook van de jongeren zelf. Lijst Samenwerking zal met grote belangstelling en betrokkenheid de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen en waar nodig haar positieve bijdrage hieraan verlenen.