Dit zijn onze speerpunten voor alle kernen binnen Echt-Susteren

In Algemeen door Redactie

In het verkiezingsprogramma staat niet alleen beschreven waar we voor staan en wat onze ideeën zijn. Er staan ook concrete punten in die we willen realiseren per kern van de gemeente. Van groot naar klein zijn ze hieronder opgesomd.

Echt (Berkelaar, Aasterberg, Gebroek, Ophoven)

 • Invullen ‘’bruisend’’ uitgaansleven centrum Echt
 • Theaterzaal realiseren (voorbeeld Dok 6 in Panningen, 300 stoelen)
 • Winkelcentrum: fonds voor startende ondernemers, samenwerken met Streetwise, géén betaald parkeren
 • Doorontwikkeling centrumplan in goed overleg met ondernemers en pandeigenaren
 • Opstarten en afronden diverse bouwprojecten
 • Voorkomen van overlast bij uitvoeren verbreding A2 en aandacht voor aanbrengen juiste geluidsvoorzieningen
 • Plan van aanpak bij hoog water Aasterberg maken in overleg met de bewoners.

Susteren / Heide (Susteren, Heide, Mariaveld, Baakhoven)

 • Realisatie Gemeenschapsaccommodatie in goed overleg met gebruikers en horecaexploitanten.
 • Ontwikkeling en woningbouw Middelveld III, ook (betaalbare) woningen voor starters en senioren inpassen
 • Ontwikkeling grasveld Willibrordusplein
 • Structurele oplossing problemen sporthal Reinoud
 • Voorkomen overlast verbreding A2 in het bijzonder
 • voor inwoners Baakhoven en Oud Roosteren
 • Stimulering bouw appartementen op diverse locaties centrum

Groot Pey (Pey, Schilberg, Slek, Hingen)

 • Nieuwbouw basisschool Pey maar behoud basisschool Op de Slek
 • Revitalisering Chatelainplein, incl. woningbouw oude Rabobank
 • Centraal nieuw buurthuis Schilberg
 • Woningbouw (betaalbaar) voor starters en senioren (30-50 woningen)
 • Verplaatsen pinautomaat naar een veilige plaats met breed draagvlak
 • Behoud 2e supermarkt

Koningsbosch (Koningsbosch, Spaanshuisken)

 • Huisartsenpraktijk of dependance voor inwoners Koningsbosch
 • Renovatie van het hofje Karel V straat
 • Woningbouw Prinsenbaan – Karel V straat
 • Openbare verlichting Dr Felsweg, Prinsenbaan Zuid en Koestraat
 • Aanpassingen Oos Heem t.b.v. verenigingen en gebruikers
 • Klooster Koningsbosch

Sint Joost

 • Afronden groot onderhoud wegen Kloosterveld
 • Vrachtwagenparkeerplaats of bedrijventerrein Vonderen alleen in samenspraak met de bevolking
 • Woningbouw (betaalbaar) voor starters en senioren (10-15 woningen)
 • (Verkeers)veiligheid: verlichting Rijksweg, verlichting langs fietspaden verbeteren
 • Groot onderhoud Brachterzijde/Reigelsbroekweg (parallelweg)
 • Behoud basisschool Maria Goretti

Maria Hoop (Diergaarde, Putbroek, Echterbosch, Echterheide)

 • Huisartsenpraktijk of dependance voor inwoners Maria Hoop
 • Behoud basisschool De Bolleberg.
 • Aandacht voor huisvesting/accommodatie scouting Jeanne d’Arc.
 • Geld ‘’compensatiefonds’’ aan te leggen zonneparken Maria Hoop aanwenden voor de inwoners van Maria Hoop
 • Uitvoering woningbouwplan nabij voormalig café ‘t Centrum.
 • Ondersteuning dorpshuis De Annendaal met al zijn gebruikers/vrijwilligers en uitbreiding huiskamerproject voor ouderen.

Dieteren

 • Herinrichting openbaar gebied Corneliushof
 • Onderhoud Roosterderweg, Mgr. Lijnenstraat en Kampstraat

Roosteren (Roosteren, Oud-Roosteren, Illikhoven, Visserweert, Kokkelert, Oevereind)

 • Uitvoering gebiedsvisie Roosteren en reconstructie weg door Illikhoven.
 • Aanleg extra parkeervoorziening n.a.v. uitbreidingsplannen Eyckholt.
 • Plan van aanpak bij hoog water maken in overleg met de bewoners.

Nieuwstadt

 • Afronding gebiedsvisie Nieuwstadt
 • Ruime compensatie en maatregelen ter voorkoming overlast door ontwikkelingen VDL Nedcar