Pleidooi voor herstel van de Molenbeek in Echt

In Algemeen door Redactie

De Molenbeek in het stadscentrum van Echt heeft een grote cultureel-historische waarde. Toen in de 13e eeuw een grachtenstelstel rondom het centrum van Echt werd aangelegd, werd de Molenbeek gegraven om de grachten van water te voorzien.

De grachten zijn in de vorige eeuw allemaal verdwenen met de komst van riolering, maar de Molenbeek werd in ere hersteld bij de aanleg van het nieuwe winkelcentrum. Een mooie beek met in de zomer eendjes en in de winter een ijsvlakte.

Onderhoud
Helaas: het onderhoud laat veel te wensen over en de begroeiing heeft de overhand. Onlangs moest de begroeiing in de beek zelfs gemaaid worden om te voorkomen dat de loop van de beek niet meer te zien was. En water is al lang niet meer in de Molenbeek te zien geweest.

Lijst Samenwerking betreurt het dat de Molenbeek er zo bij ligt. We gaan bij de bevoegde instanties (gemeente en waterschap) de huidige toestand onder de aandacht brengen en verzoeken om de Molenbeek weer in oude luister te herstellen.