Bezorgdheid over maatregelingen Corona virus

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. & W.,
Postbus 450
61001 AL Echt

betreft: Vragen ex. artikel 33 RvO.

Echt, 22-03-2021.

Geachte college,

Op verschillende manieren ontvangen we van uw college informatie en nieuwsbrieven over zaken die met corona te maken hebben. Vaak gericht op volksgezondheid en openbare orde en veiligheid. Belangrijk! Fragmentarisch vernemen wij besluiten die het college heeft genomen om bepaalde groepen die in de knel dreigen te komen te helpen. Wij denken hierbij aan het kwijtschelden van een deel van de huur voor buitensportaccommodaties en het museum; het niet innen van precariorechten voor horeca – ondernemers,  etc. Op zich zaken die we kunnen ondersteunen. Waar wij behoefte aan hebben is een totaal overzicht:  hoe is omgegaan met de verschillende doelgroepen en welke maatregelen zijn er genomen. Daarbij hoort ook een financiële paragraaf over de verantwoording van alle ontvangen extra gelden van het Rijk.

  1. Is het college bereid de Raad in de meest brede zin te informeren over alles wat met corona te maken heeft middels een RIB?
  2. Is het college bereid daarbij tevens  in een financiële paragraaf een totaaloverzicht te geven van extra ontvangen Rijksgelden en de besteding hiervan?
  3. Kunt u aangeven welke aanvullende maatregelen het college en/of Raad nog mogelijk kunnen nemen om de gevolgen van de corona op te vangen?

Met vriendelijke groeten,

Jo Verheesen, raadslid Lijst Samenwerking.