Artikel 33 vragen: Onduidelijkheden over aanvraag TOZO-3 regeling

In Artikel 33 vragen door Redactie

Onderstaande brief is door partij Lijst Samenwerking op 8 januari verstuurd aan het college van B. en W. Het betreft vragen over de TOZO-3 regeling waar onder de ondernemers uit Echt-Susteren onduidelijkheid heerst.

Geacht college,

Onlangs werden wij door enkele ondernemers benaderd die vanwege de lockdown een beroep hebben moeten doen op de TOZO-3 regeling. In deze regeling staat op de site van onze gemeente:


Onder het 1e punt wordt gesuggereerd dat indien een ondernemer al eerder gebruik maakte van de TOZO-regeling, deze automatisch een verkort aanvraagformulier toegezonden zal krijgen. Daar de bewuste ondernemers dit verkorte aanvraagformulier deze week nog niet in hun bezit hadden, hebben deze geïnformeerd naar de stand van zaken bij de afdeling sociaal domein. Echter, hier kregen zij te horen dat ze deze aanvraag zelf hadden moeten doen en dat ze deze niet automatisch toegezonden kregen zoals gesteld in het 1e punt.


Omdat deze aanvraag door hun dus niet gedaan is, vissen deze ondernemers nu klaarblijkelijk ook nog eens achter het net m.b.t. de periode december 2020. Deze aanvraagtermijn is gesloten omdat deze nu niet met terugwerkende kracht volgens de regeling is aan te vragen.


Wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Is uw college op de hoogte van deze onduidelijkheden in de regeling zoals hierboven omschreven?
  2. Is uw college bereid om de regeling op dit punt aan te passen, zodat deze voor iedereen meer duidelijk is?
  3. Is uw college, omwille van de onduidelijkheden, bereid om de bewuste ondernemers te helpen zodat deze alsnog een beroep kunnen doen op de TOZO-3 regeling van 15 t/m 31 december 2020?

Met vriendelijke groet,

Har Peters,

Lijst Samenwerking