Artikel 33 VDL koopt Manege Katsbek

In Artikel 33 vragen door Redactie

  • Vragen ex artikel 33 RvO over aankoop manege Katsbek.

N.a.v. berichten in de media over de aankoop van manege Katsbek heeft ons raadslid Jos Wackers vragen ex artikel RvO gesteld aan het college. Hieronder de vragen:

  • Bent u als college even verrast en verontrust als wij als gevolg van deze berichtgeving, of was u al eerder hiervan op de hoogte?
  • Bent u als college bereid op korte termijn in overleg te treden met VDL Nedcar om gericht te vernemen wat de intenties van het bedrijf met deze aankoop op zowel de korte als met name ook de langere termijn zijn en de uitkomsten van dit overleg met ons als raad te delen?
  • Is uw college met ons van mening dat industriĆ«le ontwikkelingen op genoemd terrein te allen tijde ongewenst en uit de boze zijn en dat onze gemeente nimmer medewerking zal verlenen aan dergelijke ontwikkelingen?
  • Bent u als college bereid dit standpunt op korte termijn aan VDL Nedcar en direct bij de uitbreiding van dit bedrijf betrokken instanties als de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen, uit te dragen?