Artikel 33. Reflecterende huisnummers

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W.,

Postbus 450,

6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Reflecterende huisnummers buitengebied

Susteren, 6 mei 2021.

Geacht college,

Onlangs is onze fractie benaderd door burgers woonachtig in het buitengebied, die ons opmerkzaam maakten over een vaak voorkomend probleem m.b.t. de hulpverlening.

Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte mag 112 gebeld worden. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten zijn, komt het heel vaak voor dat er (voornamelijk in het buitengebied) geen of slecht leesbare huisnummers zijn. Hierdoor verliezen hulpdiensten enorm veel tijd.

Oorzaken zijn dan vaak het te ver van de weg, achter een struik of boom, of aan de zijkant van de brievenbus of het huis plaatsen van een huisnummer. Voor zowel hulpdiensten maar zeker ook de bewoners is het meer dan vervelend als ambulance, politie, brandweer of de huisarts bij het verkeerde huis staat.

Een oplossing is daarom dat de huisnummers dag en nacht goed zichtbaar zijn, vanuit een rijdende auto liefst met 50 km per uur. Er zijn diverse gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Bodegraven en Westerkwartier die daarom in het buitengebied een reflecterend huisnummerbordje aan de bewoners beschikbaar hebben gesteld dat dag en nacht, zowel van links of rechts komend, goed te zien is. Het bordje kan aan een hek, muur of paaltje bevestigd worden.

Wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van het feit dat vertraging bij de hulpverleningsdiensten kan ontstaan, doordat huisnummers in het buitengebied niet- of slecht leesbaar zijn en dat daardoor de hulpverlening te laat op gang kan komen?

2. Is uw college bereid om met andere gemeenten(en hierboven genoemd) in gesprek te gaan, om te bespreken hoe zij hiermee om zijn gegaan en welke maatregelen er zijn genomen?

3. Op welke termijn denkt uw college dat er duidelijkheid is over voornoemde vragen en dat onze burgers in het buitengebied geïnformeerd worden over maatregelen of voorstellen m.b.t. deze brief?

Met vriendelijke groet,

Har Peters,

Lijst Samenwerking.