artikel 33 vragen Gemeenschapshuizen

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. & W.,
Postbus 450,
61001 AL Echt.


betreft: Vragen ex. artikel 33 RvO.


Echt, 22-03-2024


Geachte college,
Op zaterdag 22 april 2023 (nu 11 maanden geleden!) is er in De Koppel te
Dieteren een bijeenkomst geweest voor raadsleden en bestuurders van
gemeenschapshuizen.
Daarin werden in grote lijnen de plannen verteld van enkele belangrijke
ontwikkelingen m.b.t. gemeenschapshuizen.
Eén van die ontwikkelingen was een onderzoek naar huisvesting van Menswel –
Banderthof en Jeugdhuis H. Pius X. Een intentieovereenkomst tussen genoemde
partijen was het vertrekpunt van het onderzoek.


Lijst Samenwerking heeft hierover de volgende vragen.
1.
Tussen de bijeenkomst van 22 april 2023 en heden hebben wij als Raad geen
verdere informatie ontvangen. Wat is op dit moment de stand van zaken van
genoemd project?
2.
Is er financieel rekening gehouden met een nieuwe huisvesting van genoemde
partijen?
3.
Op de bijeenkomst van 22 april werden meerdere initiatieven gemeld. Kan het
college de Raad middels een Raadsinformatiebrief informeren over alle
genoemde projecten m.b.t. de gemeenschapshuizen in onze gemeente, inclusief
een financiële paragraaf?


Met vriendelijke groeten,
namens Lijst Samenwerking

Jo Verheesen, raadslid