Artikel 33-vragen: Compensatie regeling

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. & W., 

Postbus 450, 

61001 AL Echt. 

betreft: Vragen ex. artikel 33 RvO. 

Echt, 08-04-2022. 

Geachte college, 

Gezinnen met een laag inkomen ontvangen van de gemeenten een compensatie  voor de hoge energiekosten. Op de site van de gemeente is daarover weinig  informatie te vinden. De zoekmachine werkt niet optimaal en na enig zoeken  vindt men de mededeling dat waarschijnlijk in maart meer duidelijkheid komt.  Veel burgers benaderen ons hierover.  

Als burgers naar de gemeente bellen krijgen ze wisselende informatie: er is nog  niets bekend en als het bekend is komt het op de website of: de gemeenten  wachten nog op aanvraagformulieren van de Rijksoverheid.  

Daarom de volgende vragen: 

1. Burgers (met een laag inkomen) hebben nu al te maken met hogere  energiekosten. Landelijk stijgt de schuld aan energiebedrijven. Wanneer  keert de gemeente Echt-Susteren de compensatie uit? 

2. Welke informatie is op dit moment bekend en wilt u de website daarop  aanpassen? 

3. Mensen die een bijstandsuitkering hebben krijgen de compensatie  automatisch uitgekeerd. Wanneer?  

In Rotterdam bv. wordt al vanaf 23 maart jl. uitgekeerd! 

4. Welke grens geldt voor de compensatie: 120% van de bijstandsnorm? Is het college bereid een glijdende schaal in te bouwen tot bv. 130% van  de bijstandsnorm? 

5. Als het uitbetalen van de compensatie te lang gaat duren, is het college  dan bereid in april een voorschot te betalen? 

Met vriendelijke groeten,  

Jo Verheesen, raadslid Lijst Samenwerking.