Artikel 33-vragen: Bomenkap in bossen

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren
Postbus 450 
6100 AL Echt

Koningsbosch, 5 januari 2022

Vragen Ex art 33 Reglement van Orde

Betreft: Bomenkap in bossen

Geacht college,

De winterperiode is de tijd om in bossen onderhoud te plegen en te kappen. Dat gebeurt niet meer op de traditionele wijze en dat is ook begrijpelijk. (Ofschoon enkele jaren geleden het uitslepen van bomen met paarden werd voorgesteld in onze gemeente). Wandelaars en fietsers constateren met ons dat er in de bossen vaak een (in ieder geval op het oog) grote ravage wordt aangericht met de grote machines. Daarnaast zien we dat er vaak,  in de ogen van velen, onbegrijpelijke keuzes worden gemaakt.

Dit leidt er toe dat we de volgende vragen aan het college stellen.

  1. Wordt er een vergunning afgegeven voor bomenkap in de bossen van de gemeente Echt-Susteren?
  2. Wie is, of zijn, de aanvrager(s) als er gekapt wordt in de gemeentebossen?                                           
  3. Zijn er kosten voor de gemeente, of is er sprake van een opbrengst?
  4. Op welke wijze wordt de selectie gehanteerd voor wel/niet kappen?
  5. Is hiervan een rapportage van een ETT (European Tree Technician) waarin de werkwijze beschreven staat? Zo ja, welke onderdelen bevat deze rapportage?                                                        
  6. Waarom worden dode bomen, die een gevaar kunnen opleveren voor wandelaars en fietsers niet gerooid?
  7. Is de uitvoerder verplicht om de wandel- en fietspaden in toegankelijke staat achter te laten?
  8. Hoe houdt de gemeente toezicht op een correcte uitvoering van de voorwaarden die benoemd zijn in de vergunning?  
  9. Zijn de gemaakte rapportages van de toezichthouder ter inzage?

Dank voor een beantwoording op korte termijn.

Met vriendelijke groet,

Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.