Artikel 33. Bewegwijzering Pieterpad

In Algemeen, Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W.,

Postbus 450,

6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Bewegwijzering Pieterpad route

Susteren, 6 mei 2021.

Geacht college,

Binnen onze gemeente maken wandelaars veel gebruik van onze openbare ruimte in dit smalste stukje Nederland. Een goede bewegwijzering van de diverse wandelroutes is dan ook een must binnen onze gemeente.

Ook de het Pieterpad is een veel bewandelde route binnen onze gemeentegrenzen. Wandelaars hebben me er opmerkzaam gemaakt dat de bewegwijzering van deze route niet overal optimaal is, waardoor er niet het juiste pad word genomen. Zo is er b.v. komend vanuit het noorden de Rijdtstraat inwandelend slechts een sticker op een lantaarnpaal die de route (mogelijk)aangeeft. Vanuit zuidelijke richting deze straat in is er helemaal geen bewegwijzering te vinden, met als gevolg voor de wandelaar dat hij de te lopen route via de Biezerdweg mist.

Uiteraard is een oplossing is daarom om hier de juiste routeaanwijzing te plaatsen.

Voorbeeld:

* Rijdtstraat vanuit noord *Rijdstraat vanuit zuid

C

Wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

1. Is uw college bereid om te bekijken waar en welke bewegwijzering hier ingezet moet worden?

2. Indien uw college hier niet de aangewezen partij is om dit uit te voeren, bent u dan wel bereid om hiervoor de juiste partij te benaderen en te verzoeken om dit op te pakken en uit te voeren?

3. Op welke termijn denkt uw college dat voorgaande eventueel opgelost kan worden?

Met vriendelijke groet,

Har Peters,

Lijst Samenwerking.