Artikel 33-vragen: Huisartspraktijk Koningsbosch ten einde

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren

Postbus 450                                                                                                                       

6100 AL Echt

Koningsbosch, 23 november 2021

Vragen Ex art 33 Reglement van Orde, met bijlage: “Huisarts brief einde praktijk”.

Betreft: Stoppen huisartsenpraktijk dokter Korthals Koningsbosch

Geacht college,

Net als vele inwoners van Koningsbosch hebben wij grote onrust ervaren, die in eerste instantie is ontstaan door het communiqué van dokter Korthals, dat op 16 november via zijn website is uitgegeven door de huisarts van Koningsbosch en Maria Hoop (zie bijlage). Ondanks het feit dat dhr. Korthals reeds veel eerder had aangekondigd dat hij zou stoppen, sloeg zijn brief bij velen in als een bom.

Na intern beraad hebben wij in de afgelopen dagen overleg gehad met dokter Korthals om de juiste informatie van zijn kant te krijgen. Daarna zijn wij met meerdere zorgverzekeraars in contact getreden, omdat wij het belang van een goede gezondheidszorg onderschrijven.

Daarnaast is het voor Lijst Samenwerking van groot belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt voor de patiënten van Koningsbosch en Maria Hoop.

Bovenstaande is voor ons aanleiding om de volgende vragen aan uw college te stellen:

Welke mogelijkheden ziet het college om een huisartsenpraktijk van de grond te krijgen en/of te ondersteunen in Echt-Oost  (m.n. voor patiënten uit Koningsbosch en Maria Hoop)?

Op welke wijze kan het college een bijdrage leveren in de bemiddeling tussen zorgverzekeraars (o.a. CZ , VGZ en Iza) en huisartsen en bent u daartoe bereid?

Is het college bereid om te onderzoeken of opname in het patiëntenbestand van de lokale huisartsen juridisch kan worden afgedwongen?

Zo ja, is het college dan bereid voor de inwoners van Koningsbosch een dergelijke procedure te voeren en/of te bekostigen?

 Uw antwoorden zien we graag op korte termijn tegemoet, gezien de urgentie.

Met vriendelijke groet,

Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.