Nieuwsbrief week 27-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking, Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief . Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Vergaderschema 2023 Raadsver- gadering Fractieonder- steuning Commissie …

Algemene Beschouwingen 2024

In Raadsvergadering door Redactie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2024. INLEIDING. Voorzitter, voor ons liggen ter bespreking de rekening 2022, 1e bestuursrapportage 2023 en de kadernota 2024. Belangrijke financiĆ«le beleidsstukken voor onze gemeente met een indrukwekkend aantal …

Nieuwsbrief week 26-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking, Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief . Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Vergaderschema 2023 Raadsver- gadering Fractieonder- steuning Commissie …