De cultureel-historische waarde van de Molenbeek in Echt mag niet verloren gaan

De Molenbeek in het stadscentrum van Echt heeft een grote cultureel-historische waarde. Toen in de 13e eeuw een grachtenstelstel rondom het centrum van Echt werd aangelegd, werd de Molenbeek gegraven om de grachten van water te voorzien. De grachten zijn in de vorige eeuw allemaal verdwenen met de […]

Geslaagde handtekeningenactie voor buitentuin Peyerhoes

Midden in de woonwijk ’t Thaal ligt het Peyerhoes. Een prachtige zorgvoorziening voor 80 bewoners. Reeds bij de start van de bouwwerkzaamheden werd door verplegend personeel gepleit voor een buitenverblijf voor de bewoners. Te vergelijken met de tuin bij zorgcentrum De Egthe in Echt en Vastrada in Susteren. […]

WOZ waarden woningen (weer) gestegen in 2020

De WOZ waarden van woningen zijn in Nederland in 2020 (peildatum 1-1-2020) gemiddeld met 8,9% gestegen. De stijging in Echt-Susteren bedraagt 8,1 % en ligt daarmee iets onder het landelijke gemiddelde. De coalitie heeft in haar hoofdlijnenakkoord aangegeven dat de OZB belasting max. met 1,75% stijgt, maar het […]

Openbaar groen in de gemeente Echt-Susteren

Diverse raadsleden van Lijst Samenwerking (Bert Hendricks, Jac Dijcks, Har Peters, Jo Verheesen) hebben op verschillende momenten en manieren aandacht gevraagd voor het onderhoud van het Openbaar Groen in onze gemeente. Wat is er aan de hand?  Begin van 2020 werd middels een Europese aanbesteding een nieuw “groenbedrijf” voor […]

Inzegening nieuw wegkruis Pey

Zaterdag 12 september jl. werd op de hoek Brugweg-Daalweg een nieuw wegkruis ingezegend door Pastoor Mom. Het wegkruis is er gekomen dankzij de inzet van het broederschap Ad Arbitrium Nostrum. Dit broederschap wil elk jaar een maatschappelijk doel steunen of realiseren. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding en […]

De Limburger interviewt Voorzitter Lijst Samenwerking Wim Fiddelaers

In december 2019 sprak De Limburger met de voorzitter van onze partij Wim Fiddelaers. Het artikel gaat licht over het verleden, maar ook over de toekomst. In een uitgebreid verhaal blikt Wim vooruit en naar de rol die Lijst Samenwerking kan spelen binnen de gemeente.